Embla – Nk 1

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Naturkunskap 1a2 (Olof) ht20

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Onsdag 18/11

Stamceller, genteknik och etik
Läs s242-243 och se film 1 och 6 här.

Uppgifter.

 1. Vad menas med stamceller, nämn och förklara två unika egenskaper?
 2. Förklara skillnaden mellan totipotenta, pluripotenta, multipotenta respektive unipotenta stamceller. (se länk på nk.i-edu.se)
 3. Ge 3 exempel på hur stamceller kan användas och förklara var och en av dem.
 4. Olika celltyper i kroppen utvecklas från sina speciella stamceller. Ge 3 exempel på stamceller specialiserade på en viss celltyp.
 5. Förklara med exempel vad som menas med att ”programmera om”/backa kroppsceller.
 6. Ge 3 exempel med förklaring på hur stamceller kan användas medicinskt.
 7. Förklara vad som menas med fosterdiagnostik, ge också 2 exempel och förklara dem?
 8. A. Fosterdiagnostik. Ska man tillåta att alla föräldrar får göra genundersökningar som ger svar på risker även för sjukdomar mm som inte är livshotande? Motivera ditt svar.
  B. Om de ska få det, ska de få välja bort foster även om fostret inte bär på anlag för livshotande sjukdomar? Motivera ditt svar.
 9. Förklara vad som menas med DNA-analys. Ge också 2 exempel på användning.
 10. Vad kan/kommer genteknik att användas till i framtiden? Ge 4 exempel och förklara var och en av dessa exempel kort.

Lycka till Anders!


Onsdag 11/11

Arv och miljö hos människan och vid växt- och djurförädling.
Läs s231-233 och se film 11 och 12 här.

Uppgifter.

 1. Man talar ofta om ”Arv och Miljö” och att de samverkar. Förklara det närmare.
 2. Ge 3 exempel på egenskaper som påverkas av miljöfaktorer – förklara också vad det är i miljön (vilka miljöfaktorer) det är som påverkar.
 3. Vad menas med traditionell växt- och husdjursförädling? Förklara och ge 2 exempel.
 4. Förklara vad som menas med en genbank och ge exempel på en stor genbank.

Lycka till Anders!


Fredag 30/10

Hormonsystemet.
Läs  s190-191 i boken (Synpunkt 1b) och titta på film 6-8 här.

Uppgifter.

 1. Vad menas med ett hormon?
 2. Beskriv tre skillnader i funktion och verkan i hormonsystemet jämfört med nervsystemet.
 3. I vilken typ av celler tillverkas hormoner och hur sprids hormonerna sedan i kroppen?
 4. Nämn och placera fem olika organ i kroppen där hormonproduktion sker
 5. Namnge och redogör för 4 olika hormoner hos människan. Var skickas de ut och vad påverkar de? (Sök information utöver kursboken.)
 6. Beskriv orsak och symtom vid sjukdomen giftstruma.
 7. Namnge två varianter av sjukdomen diabetes – och vad är skillnaden mellan dem. Förklara hur hormonet insulin reglerar mängden glukos i blodet.
 8. Ange några vanliga symtom i samband med diabetes, blodkärlen kan också skadas vid diabetes – vad kan det i sin tur leda till.

Lycka till Anders!


Onsdag 28/10

Hjärnan.
Läs  s188-189 i boken (Synpunkt 1b) och titta på film 4 och 5 här.

Uppgifter.

 1. Vad menas med hjärnhinnor?
  Nämn i minst två punkter vad de vad innesluter de förutom hjärnan i vårt kranium.
 2. Rita en enkel bild av storhjärnan med dess fyra lober namngivna och rätt placerade, visa också i samma bild var lillhjärnan är lokaliserad.
 3. Vad menas med hjärnbarken, ge också fem exempel på funktioner den innehåller
 4. Vad menas med hjärnstammen, vilka delar av hjärnan är lokaliserade i hjärnstammen, ge också exempel på vad var och en av dessa delar sköter om för processer.
 5. Redogör/förklara vilka funktioner lillhjärnan sköter hos människan.
 6. Vad har framloben för roll i hjärnan, vilka funktioner hanteras där?

Fota din bild och lägg in dem i loggen tillsammans med din förklarande text

Lycka till Anders!Fredag 2/10

Arbeta med projektuppgiften “Sexualitet, normer & samliv” enligt utdelade anvisningar. Inlämning av av ditt färdiga arbete senast tisdag 6/10 kl 18.00.

Lycka till! Anders & Olof


Onsdag 30/9

Läs anvisningar för projektuppgiften “Sexualitet, normer & samliv”  här om du inte redan  gjort det och skicka in dina önskemål om ämne idag. Läs sedan s248-253 i Synpunkt 1b

/Anders & Olof


Tisdag 29/9

Läs anvisningar för projektuppgiften “Sexualitet, normer & samliv” här.

/Anders & Olof


Fredag 25/9

Arbete med utdelade uppgifter, loggen och självstudier inför provet nästa vecka.

Lycka till! Anders & Olof


Onsdag 23/9

Läs om “ansvar för miljön”, “ekosystemtjänster” och “organiserad miljövård” i boken s155-162 och s164-165. Se också  film 18-27 här. (Film nr 18 är “Textilindustrin”, film 27 är “Ekosystemtjänster” )
Se även bilder och filmen om skövling av regnskog här.

Uppgift.

 1. Vad menas med produktionsperspektivet och vad menas med konsumtionsperspektivet när man mäter hur mycket enskilda personer eller länder påverkar miljön i världen.
 2. Det finns många miljöproblem förknippade med våra kläder och textilier av olika slag. Namnge och beskriv minst 4 av dem. (Fundera själv utöver boken och filmerna)
 3. Förklara utförligt vad som menas med ”ekologiskt fotavtryck”
 4. Förklara vad som menas med “osynligt vatten” och ge två exempel på produkter som innehåller mycket “osynligt vatten”
 5. Var ligger Aralsjön, beskriv vad som hänt med den, förklara varför det hänt och vilka konsekvenser det lett till för människorna där.
 6. Beskriv problemen med så kallat E-avfall. (Se filmen).
 7. Soptippar, skrotupplag mm sprider ofta allvarliga miljögifter långt ut i miljön. Hur går det till? (Fundera själv)
 8. Förpackningar är i många fall ett stort problem, både när det gäller vår hälsa och i miljön. Nämn och redogör för 3 sådana problem. (Fundera själv)
 9. Regnskogarna försvinner i snabb takt. Vad beror det på? Redogör för bakomliggande orsaker, förlopp och effekter på kort och lång sikt. (Fundera själv)
 10. Jordbruket påverkar miljön mycket mer idag jämfört med för 100 år sedan. Nämn och förklara minst fyra skillnader och effekter som är allvarliga idag. (Fundera själv)
 11. Turism påverkar miljön på många sätt.
  a) Nämn och beskriv 3 positiva miljöeffekter som turism kan ge.
  b) Nämn och beskriv 5 negativa effekter av turism i den så kallade tredje världen.
 12. Förklara vad som menas med ”ekosystemtjänster”
 13. Nämn och beskriv kort 4 lagar eller juridiska överenskommelser på miljöområdet i Sverige, EU och internationellt.
 14. Nämn och beskriv kort för 2 viktiga miljövårdsorganisationer i Sverige.

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders


Vecka 39 (21/9-25/9)

Den här veckan kommer Olof Reimer som också är lärare i naturkunskap att svara på frågor och titta på loggen, som ska skickas in i morgon tisdag kl 12.00. Se kursplaneringen.

Skicka frågor och loggar som vanligt till adressen: anders.inghage@norrkoping.se så svarar Olof.Välkommen till Naturkunskap 1a2 / 1b del 2

Nya riktlinjer för studier inom Komvux
Smittspridningen i Östergötland ökar snabbt. Nya riktlinjer för allas säkerhet. Det här gäller för Komvux i Norrköping från och med nu:

 • All undervisning sker på distans.
 • Din lärare meddelar hur ni gör med examinationer.
 • Om du måste komma till skolan, till exempel för att träffa en tekniker eller hämta en dator, ska du vänta utanför skolan tills det blir din tur.

Detta gäller fortsatt till 13 december då nya riktlinjer meddelas


Tisdag 8/12

Egen studietid inför provet på avsnittet Hälsa på skolan i morgon. Har du lämnat in din logg med alla uppgifter fram till 1/12 redovisade och fått den godkänd har du fått ett meddelande om vilken tid och plats som gäller för dig och instruktioner för att minimera smittrisken i samband med provet.
Repetera de enligt kursplaneringen angivna sidorna i boken, de angivna filmerna och dina logganteckningar.

Lycka till Anders!


Fredag 4/12

Den färdiga projektuppgiften på temat Hälsa skickas in senast 12.00
Läsning av kurskamraternas arbeten.

Lycka till Anders!


Onsdag 2/12

Hälsa – Bakterier, virus och kamp mot infektioner

Läs om bakterier, virus och kamp mot infektioner på s179, 217-223 och se film 4-9 här.

Uppgifter.

 1. Förklara vad ett virus är och beskriv med hjälp av bilder hur virus förökas och sprids
 2. Vad menas med vaccinering, förklara hur det går till och hur det ger ett skydd.
 3. Vad menas egentligen med “influensa” vad är det för sorts sjukdom och vad orsakar den.
 4. Hur kommer det sig att vi kan bli sjuka i  nya “influensor” när vi sedan tidigare blivit friska från en influensa vi haft en gång och därför borde blivit immuna.
 5. Vad menas med antibiotika och varför fungerar inte antibiotika mot influensa och andra sjukdomar orsakade av virus?
 6. Vad menas med “pandemi”
 7. Flera allvarliga pandemier har sitt ursprung i att vilda djur hanterats på djur- och matmarknader, förklara varför det är så riskfyllt.
 8. A) Ge 6 exempel på ”hälsoområden” (t ex motion) som generellt leder till bättre hälsa
  B) Förklara varför för var och en av dem

Lycka till Anders!


Tisdag 1/12

Studieavstämning 3. Skicka in hela din logg senast kl 14.00 idag.

Loggdokumentet du skickar in i dag ska vara ett sammanhållet dokument från första uppgiften 30/10 till den sista fredag 27/11.  All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in  ska vara döpt så här:
Ditt för och efternamn, Nk1 logg – 201201.

Lycka till Anders!


Fredag 27/11

Hälsa – Dopning, beroende, droger, sömn

Läs om dopning, beroende, droger s206-207, 209-214 och här, om sömn på s215-216, och se film 3 här.

Uppgifter.

 1. Dopning kan ske på olika sätt. Nämn och beskriv fyra olika preparat/tillvägagångssätt – effekter samt biverkningar av dem
 2. Förklara hur det kommer sig att alkohol orsakar ”berusning”
 3. Nämn och beskriv 6 olika sätt som alkohol bryter ner kroppen och/eller orsakar allvarliga problem eller lidande i samhället.
 4. En debatt förs nu om att legalisera olika former av cannabis. Ge två argument med förklaring för och två argument med förklaring mot legalisering av cannabis.
 5. Beskriv utförligt de olika sömnstadierna i en sömncykel.
 6. Beskriv hur längden på de olika sömnstadierna förändras under en normal natts sömn.
 7. Vad kan man göra om man har svårt att somna.

Lycka till Anders!


Onsdag 25/11

Hälsa – Mat och hälsa
Läs anvisningarna för projektuppgiften “Hälsa” här och skicka in dina önskemål om ämne idag. Läs sedan s193-201 och se film 1-2 här.

Uppgifter att svara på i loggen.

 1. Förklara den så kallade “Talriksmodellen” och namnge 6 komponenter vår kost bör innehålla. Förklara vad de har för funktion i kroppen och ange lämpliga livsmedel eller mängd vi bör få i oss för var och en av dessa.
 2. Redogör för 6 olika vitaminer/vitamingrupp, ge exempel på källor och funktion i vår kropp.
 3. Hur påverkas kroppen av hög sockerkonsumtion.
 4. Vad menas i idrottssammanhang med att “springa in i väggen”, vad händer i kroppen?
 5. Förklara hur snabba respektive långsamma kolhydrater påverkar kroppen på olika sätt.
 6. Varför/hur kan processade livsmedel (industribearbetade livsmedel, färdiglagad snabbmat, bakverk mm) påverka vår hälsa negativt. Ange och förklara 3 orsaker.
 7. Definiera begreppet kondition

Lycka till Anders!


Fredag 20/11

Egen studietid inför provet på avsnittet DNA, arv och genetik på skolan på tisdag. Har du lämnat in din logg med alla uppgifter fram till 13/11 redovisade och fått den godkänd får du under dagen idag ett meddelande om vilken tid och plats som gäller för dig och instruktioner för att minimera smittrisken i samband med provet.
Repetera s226-245 i Synpunkt 1b, film 1-13 här, film 1-6 här, uppgifterna 6/11-18/11 och dina logganteckningar.

Lycka till Anders!


Onsdag 18/11

Stamceller, genteknik och etik
Läs s242-243 och se film 1 och 8 här.

Uppgifter.

 1. Vad menas med stamceller, nämn och förklara två unika egenskaper?
 2. Förklara skillnaden mellan totipotenta, pluripotenta, multipotenta respektive unipotenta stamceller. (se länk på nk.i-edu.se)
 3. Ge 3 exempel på hur stamceller kan användas och förklara var och en av dem.
 4. Olika celltyper i kroppen utvecklas från sina speciella stamceller. Ge 3 exempel på stamceller specialiserade på en viss celltyp.
 5. Förklara med exempel vad som menas med att ”programmera om”/backa kroppsceller.
 6. Ge 3 exempel med förklaring på hur stamceller kan användas medicinskt.
 7. Förklara vad som menas med fosterdiagnostik, ge också 2 exempel och förklara dem?
 8. A. Fosterdiagnostik. Ska man tillåta att alla föräldrar får göra genundersökningar som ger svar på risker även för sjukdomar mm som inte är livshotande? Motivera ditt svar.
  B. Om de ska få det, ska de få välja bort foster även om fostret inte bär på anlag för livshotande sjukdomar? Motivera ditt svar.
 9. Förklara vad som menas med DNA-analys. Ge också 2 exempel på användning.
 10. Vad kan/kommer genteknik att användas till i framtiden? Ge 4 exempel och förklara var och en av dessa exempel kort.

Lycka till Anders!


Tisdag 17/11

Studieavstämning 2. Skicka in hela din logg senast kl 12.00 idag.

Loggdokumentet du skickar in i dag ska vara ett sammanhållet dokument från första uppgiften 30/10 till den sista fredag 13/11.  All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in  ska vara döpt så här:
Ditt för och efternamn, Nk1 logg – 201117.

Lycka till Anders!


Fredag 13/11

Genteknik, kloner
Läs s234-239 och se film 14-19 här.

Uppgifter.

 1. Vad menas med genteknik?
 2. I vilka syften genmodifieras växter? Ge 3 exempel
 3. Nämn och förklara 3 nackdelar/faror och 3 fördelar med att genmodifiera växter?
 4. Ska man genmodifiera växter? Vad tycker du? Motivera ditt svar.
 5. Vad menas med transgena djur? Förklara och beskriv kort tre verkliga exempel.
 6. Nämn och förklara 3 nackdelar/faror och 3 fördelar med transgena djur?
 7. Är det rätt att utveckla transgena djur? Vad tycker du? Motivera ditt svar.
 8. Vad menas med kloning?
 9. Kloning kan ske på 2 sätt. Vilka? Förklara var och en av dem.
 10. Är det rätt att klona djur/människor? Motivera ditt svar.

Lycka till Anders!


Onsdag 11/11

Arv och miljö hos människan och vid växt- och djurförädling.
Läs s231-233 och se film 11 och 12 här.

Uppgifter.

 1. Man talar ofta om ”Arv och Miljö” och att de samverkar. Förklara det närmare.
 2. Ge 3 exempel på egenskaper som påverkas av miljöfaktorer – förklara också vad det är i miljön (vilka miljöfaktorer) det är som påverkar.
 3. Vad menas med traditionell växt- och husdjursförädling? Förklara och ge 2 exempel.
 4. Förklara vad som menas med en genbank och ge exempel på en stor genbank.

Lycka till Anders!


Tisdag 10/11

Avläsning av DNA, kopiering av DNA, Kromosomer och mutationer.
Läs s23, 26, 228-231, här och se film 5-10 här.

Uppgifter.

 1. Vad är en gen? Förklara.
 2. Förklara kort vad DNA är och rita en detaljerad bild av hur är uppbyggt
 3. Förklara var DNA finns i växt- djur respektive bakterieceller.
 4. Förklara skillnaden mellan DNA, (m)RNA och (t)RNA.
 5. Förklara hur proteinsyntesen (proteintillverkningen) går till och vad som styr den.
 6. Förklara vad som menas med PCR-tekniken och ge två exempel på vad den används till
 7. Förklara vad kromosomer är, när de är synliga och varför de är synliga bara just då.

Fota din bild och lägg in dem i loggen tillsammans med din förklarande text

Lycka till Anders!


Fredag 6/11

DNA, arv och genetik – Evolution och Darwin
Läs s226-227 och här om Darwin, evolution och arv, se film 1-4 här.

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med evolution
 2. Redogöra för hur Darwins förklarade evolutionens fyra mekanismer och ge exempel på var och en av dessa mekanismer.
 3. Förklara två skillnader mellan mutation respektive evolution.
 4. Ge exempel på hur människan har påverkat och påverkar evolutionen

Lycka till Anders!


Onsdag 4/11

Huden och sammanfattning/repetition av kroppens organsystem.
Läs s180-181 och här om huden och se film 1 och 2 här.
På s192 och 221-222 (t o m 6.27) finns sammanfattning/repetition av kroppens organsystem.

Uppgifter.

 1. Vilka olika lager består huden av. Åskådliggör med hjälp av en bild och rubriker. Beskriv kort uppbyggnad och funktion för var och en av dessa lager
 2. Förklara hur det går till när pigmenteringen i vår hud förändras på grund av solexponering
 3. Vad är så kallade födelsemärken oftast? Nämn fyra symtom som kan tyda på sjukliga förändringar i ”födelsemärkena”.
 4. Nämn fem funktioner huden har för oss
 5. Nämn tre olika typer av körtlar som finns i vår hud.
 6. Förklara varför tät användning av tvål och rengöringsmedel av olika slag är negativ för vår hud
 7. Förklara vad som har hänt i celler där cancer av typen malignt melanom uppstått och varför malignt melanom är en så farlig cancertyp.

Fota din bild och lägg in dem i loggen tillsammans med din förklarande text

Lycka till Anders!


Tisdag 3/11

Studieavstämning 1b. Skicka in hela din logg senast kl 12.00 idag.

Loggdokumentet du skickar in i dag ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 13/10 till den sista idag 30/10. En på utsatt tid inskickad och godkänd logg är förutsättning för att bli kallad till prov. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in  ska vara döpt så här:
Ditt för och efternamn, Nk1 logg – 201103.

Lycka till Anders!


Fredag 30/10

Hormonsystemet.
Läs  s190-191 i boken (Synpunkt 1b) och titta på film 6-8 här.

Uppgifter.

 1. Vad menas med ett hormon?
 2. Beskriv tre skillnader i funktion och verkan i hormonsystemet jämfört med nervsystemet.
 3. I vilken typ av celler tillverkas hormoner och hur sprids hormonerna sedan i kroppen?
 4. Rita en enkel översiktsbild av människokroppen: nämn fem organ i kroppen där hormonproduktion sker och placera dem i bilden.
 5. Namnge och redogör för 4 olika hormoner hos människan. Var skickas de ut och vad påverkar de? (Sök information utöver kursboken.)
 6. Beskriv orsak och symtom vid sjukdomen giftstruma.
 7. Namnge två varianter av sjukdomen diabetes – och vad är skillnaden mellan dem. Förklara hur hormonet insulin reglerar mängden glukos i blodet.
 8. Ange några vanliga symtom i samband med diabetes, blodkärlen kan också skadas vid diabetes – vad kan det i sin tur leda till.

……………………………………..

På tisdag nästa vecka (v45) är det dags för studieavstämning då du ska skicka in hela din logg för bedömning inför provet v46.  En på utsatt tid inskickad och godkänd logg är förutsättning för att bli kallad till provet.

Loggdokumentet du skickar in på tisdag ska vara ett sammanhållet dokument från den första uppgiften 13/10 till den sista idag 30/10. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in på tisdag ska vara döpt så här:
Ditt för och efternamn, Nk1 logg – 201103.

Lycka till Anders!


Onsdag 28/10

Hjärnan.
Läs  s188-189 i boken (Synpunkt 1b) och titta på film 4 och 5 här.

Uppgifter.

 1. Vad menas med hjärnhinnor?
  Nämn i minst två punkter vad de vad innesluter de förutom hjärnan i vårt kranium.
 2. Rita en enkel bild av storhjärnan med dess fyra lober namngivna och rätt placerade, visa också i samma bild var lillhjärnan är lokaliserad.
 3. Vad menas med hjärnbarken, ge också fem exempel på funktioner den innehåller
 4. Vad menas med hjärnstammen, vilka delar av hjärnan är lokaliserade i hjärnstammen, ge också exempel på vad var och en av dessa delar sköter om för processer.
 5. Redogör/förklara vilka funktioner lillhjärnan sköter hos människan.
 6. Vad har framloben för roll i hjärnan, vilka funktioner hanteras där?

Fota din bild och lägg in dem i loggen tillsammans med din förklarande text

Lycka till Anders!


Tisdag 27/10

Nervsystemet.
Läs  s185-187 i boken (Synpunkt 1b), power point här och titta på film 1-3 här.

Uppgifter.

 1. Dela in nervsystemet med avseende på läge
 2. Dela in nervsystemet med avseende på funktion
  Hur fungerar och vilka funktioner styr det autonoma nervsystemet?
 3. Nervvävnad består bland annat av ”grå substans” respektive ”vit substans”. Förklara vad det syftar på.
 4. Beskriv med hjälp av en bild en valfri nervcells uppbyggnad, namnge olika delar och förklara kort vad dessa har för uppgift.
 5. Beskriv med hjälp av en bild kort hur signalöverföringen vid en synaps går till, namnge olika delar och förklara kort vad dessa har för uppgift.
 6. Beskriv med hjälp av en bild en reflexbana och förklara funktion och var signalen från det utsatta stället på kroppen tar vägen

Fota dina bilder och lägg in dem i loggen tillsammans med din förklarande text

Lycka till Anders!


Fredag 23/10

Matspjälkning, andning, utsöndring.
Läs  s174-175 i boken (Synpunkt 1b) och titta på film 1-7 här.

Uppgifter.

 1. Visa med en schematisk bild vad inandningsluften passerar på vägen från den omgivande luften till den plats i lungorna där gasutbytet sker.
 2. Visa med bilder var gasutbytet sker i lungorna och hur gasutbytet sker mellan luften vi andas och blodet.
 3. Redogör med en schematisk bild i sju steg vad fast föda passerar på sin väg genom matspjälkningskanalen från det att du tar en tugga till dess att resterna lämnar kroppen.
 4. Förklara vad som händer i munhålan, magsäcken, tolvfingertarmen, tunntarmen och tjocktarmen.
 5. Vilken/a funktion/er har:
  a) saliven i munnen
  b) saltsyran i magsäcken?
  c) det slem som bildas i magsäcken?
  d) galla?
 6. Nämn och beskriv kort två viktiga funktioner levern har.
 7. Rita en bild och placera njurarna, urinledare och urinblåsa på rätt plast i kroppen
 8. Nämn och beskriv kort två viktiga funktioner njurarna har.

Fota dina bilder och lägg in dem i loggen tillsammans med din förklarande text

Lycka till Anders!


Onsdag 21/10

Hjärtat, blodomloppet, blodet och kroppens försvar
Läs s178-179 i boken (Synpunkt 1b) och titta på film 1-4 här.

Uppgifter.

 1. Blodcirkulationen. Vad menas med lilla respektive stora kretsloppet?
 2. Beskriv med hjälp bilder skillnader i uppbyggnad och funktion mellan artärer och vener – och varför de är olika
 3. Vad menas med kapillärer, hur är de byggda och vad har de för funktion?
 4. Nämn de tre olika huvudtyper typer av blodceller vi har och vad de har för uppgift.
 5. Vad är antikroppar, vad har de för uppgift, visa också med en bild hur de fungerar/utför den uppgiften.
 6. Vad menas med systoliskt respektive diastoliskt tryck och vad är normala värden.
 7. Nämn och förklara kort risker med högt respektive lågt blodtryck.
 8. Vad menas med “åderförkalkning”, varför uppstår det och vad kan det leda till

Fota dina bilder och lägg in dem i loggen tillsammans med din förklarande text

Lycka till Anders!


Tisdag 20/10

Studieavstämning. Skicka senast kl 18.00 idag in din logg med alla uppgifter till sista uppgiften 16/10 redovisade. Senast på torsdag 22/10 får du besked om din logg är godkänd.

För dig som går Nk1a2 ska loggdokumentet vara ett sammanhållet dokument från första uppgiften 13/10 till sista uppgiften 16/10.
Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt för- och efternamn, Nk1a2, logg – 201020.

För dig som går Nk1b ska loggdokumentet vara ett sammanhållet dokument från första uppgiften 11/8 till sista uppgiften 16/10.
Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt för- och efternamn, Nk1b, logg – 201020.

Lycka till! Anders


Fredag 16/10

Kroppens kemi (fortsättning), s171-173 och film 6-9 här 
samt om skelettet och musklerna, s181-184 samt film 1-3 här.

Uppgifter.

 1. Rita upp ett schema över vitaminer, deras egenskaper och funktion i kroppen.
 2. Nämn tre mineraler eller spårämnen som är viktiga och deras funktion i kroppen
 3. Nämn och förklara kort tre funktioner vårt skelett har för oss
 4. Nämn tre olika typer av ben och ge för var och en av dem exempel på var de finns i kroppen.
 5. Vad menas med artros? Beskriv med en enkel bild och förklarande ord.
 6. Beskriv ryggradens uppbyggnad med hjälp av en bild du ritar samt namnge viktiga delar.
 7. Förklara vad diskbråck är och varför det kan ge smärta i andra delar av kroppen.
 8. Nämn och de tre olika muskeltyperna vi har i människokroppen och beskriv funktion och styrning hos var och en av dem.

Fota dina bilder och lägg in dem i loggen tillsammans med din förklarande text.

På tisdag nästa vecka (20/10) är det dags ”Studieavstämning” då loggen ska skickas in. Se kursplaneringen.

Lycka till Anders!


Onsdag 14/10

Grundbegrepp, kroppens kemi
Läs s168-171 i boken (Synpunkt 1b) och titta på film 1-5 här.

Uppgifter.

 1. Beskriv med en enkel bild och förklarande ord
  Monosackariden glukos samt polysackariderna stärkelse respektive cellulosa
 2. Beskriv med en enkel bild och förklarande ord
  Grundstrukturen för fetter
 3. Visa med en enkel bild och förklara vad som menas med: mättade, enkelomättade och fleromättade fetter
 4. Beskriv med en enkel bild och förklarande ord
  Grundstrukturen för proteiner
 5. Förklara vad som menas med och ge exempel på: fiberprotein respektive globulärt protein

Fota dina bilder och lägg in dem i loggen tillsammans med din förklarande text

Lycka till Anders!


Tisdag 13/10

Läs sid 8-17 i boken (Synpunkt 1b) och titta på film 1-4 här.

Uppgift. Svara i loggen på följande:

 1. Vad menas med ett vetenskapligt arbetssätt?
 2. Rita en bild/ett schema som beskriver vetenskapligt arbetssätt
 3. Ge exempel på en vetenskaplig upptäckt där ett vetenskapligt arbetssätt använts.
 4. Vad skiljer en naturvetenskaplig teori från en hypotes?
 5. Förklara vad som menas med pseudovetenskap och ge 2 exempel
 6. Vad menas med kritisk granskning. Ange och förklara kort 4 uppgifter att titta på när man ska bedöma hur trovärdigt något som sägs eller skrivs är.

Lycka till Anders!


Måndag 12/10

Registrering, introduktion och kursstart.

Läs hela informationen om kursinnehåll och kursorganisation på den här sidan. När du gjort det, klicka under kursorganisation på länken till anvisningen om hur loggdokumentet ska göras och ladda också ner mall-loggen.

Gör ett eget  loggdokument utifrån mallen, lägg in ett foto av dig på framsidan och skicka från den mejladress du vill använda under kursen senast kl 16.00 idag ditt loggdokument till anders.inghage@norrkoping.se

Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt för och efternamn, Nk1a2, logg – 201012

Skaffa kursboken om du inte redan gjort det. Du behöver den för att kunna arbeta med uppgifterna du får i morgon 13/10.

Lycka till Anders!


Kursinnehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om människokroppens kemi, hur olika näringsämnen är uppbyggda och deras roll i kroppen. Därefter följer avsnitt om kroppens organsystem, om DNA,  genetik och genteknik, och slutligen ett avsnitt om hälsa.
Kursen innehåller också ett antal laborationer.

Litteratur och webbmaterial till kursen

Litteratur: Synpunkt 1b ISBN: 978-91-40-69260-3 nyaste versionen, Förlag: Gleerups
Skaffa kursboken så att du har den vid kursens början.
Webbmaterial: på webbplatsen: nk.i-edu.se/naturkunskap-1b/

Kursorganisation

Hemstudier på grund av coronapandemin

Ingen undervisning ges på plats i skolan. Du behöver därför studera hemma eller på annan lämplig plats. Studieanvisningar och ”lektions”uppgifter läggs vid varje schematillfälle ut på webbplatsen nk.i-edu.se/naturkunskap-1b/ Utifrån dem och det du studerat gör du egna anteckningar, en studielogg minst tre gånger i veckan. Studieloggen som ska vara ett sammanhållet dokument för hela kursen ska skrivas med Times New Roman 12p, enkelt radavstånd.
Se anvisningar för studieloggen härLadda ner en mall-logg här.
Det du skriver i din logg ska du ha formulerat själv, du kan inte kopiera textavsnitt eller bilder som någon annan producerat. Datera i loggen enligt lektionsuppgifternas datum. Titta också på filmerna till de aktuella studieavsnitten och arbeta med repetitionsfrågorna. En till två veckor före prov sker studieavstämning då du ska skicka in din studielogg för bedömning. Det du skickar ska vara i Word eller PDF-format. Nk 1a2 är en kurs som förutsätter 2tim studier 5 dagar i veckan eller totalt 10tim/vecka.

För att klara kursen är det viktigt att du kommer igång med studierna redan från början. Skaffa kursboken så att du har den före kursens början! Under kursen läser du angivna sidor och går in på webbplatsen nk.i-edu.se/naturkunskap-1b/ där förklarande videoklipp och mycket annat material till alla moment finns, arbeta med uppgifterna och titta också regelbundet på planeringen så du vet vad som kommer närmast i kursen, det underlättar förståelsen när vi sedan kommer dit. Att förstå olika begrepp och utveckla språket när det gäller naturvetenskap är ett viktigt inslag under kursen.

Laborationer och labbrapporter:
En-två laborationer på plats i skolan, labbrapport lämnas in inom 7 dagar.

Prov:
Två skriftliga prov på plats i skolan. Studieloggen på aktuella avsnitt ska vara inlämnad på utsatt tid och godkänd för att du ska bli kallad till prov. Vid missat prov/ej godkänt resultat ges en omprovsmöjlighet vid kursens slut under förutsättning att studieloggen och alla labbrapporter är inlämnade och godkända.

Projektuppgift:
En projektuppgift som presenteras inför övriga i klassen på kursens webbplats nk.i-edu.se/naturkunskap-1b/

Info och mejlkommunikation.
All info om kursen ges på nk.i-edu.se/naturkunskap-1b/
och all mejlkommunikation sker via anders.inghage@norrkoping.se

Studieaktivitet:
Komvux är en utbildning för vuxna. Du förutsätts studera självständigt, skicka in din studielogg vid angivna tidpunkter och repetera till prov på egen hand. Din studieaktivitet är avgörande för att klara kursen och nå ett bra betyg. Det är ofta mycket svårt att ta igen det du missat. Om du inte varit aktiv i 3 veckor utan giltig orsak stryks du från kursen.

Jag hoppas du kommer tycka att kursen är intressant och givande.

Här är en bild på kursboken

och mycket material hittar du som sagt på
nk.i-edu.se/naturkunskap-1b/

Varmt välkommen!
AndersVälkommen till Naturkunskap 1a1 & 1b-1  Ht-20

Kursinformation och anvisningar för loggdokument mm finns längst ner på den här sidan.


Onsdag 7/10

Publicering av färdiga arbeten om “Sexualitet, normer & samliv”  kommer att ske här under dagen i morgon.

/Anders


Tisdag 6/10

Arbeta klart med projektuppgiften “Sexualitet, normer & samliv” enligt angivna anvisningar.  Skicka in ditt färdiga arbete senast kl.18.00 idag tisdag 6/10.

Projektuppgiften du skickar in ska vara döpt så här:
Ditt för och efternamn, Bi 1 Projektuppgift sexualitet – 201006.

Lycka till! Anders


Fredag 2/10

Arbeta med projektuppgiften “Sexualitet, normer & samliv” enligt angivna anvisningar (se onsdag 30/9). Inlämning av ditt färdiga arbete senast tisdag 6/10 kl 18.00.

Lycka till! Anders & Olof


Onsdag 30/9

Läs anvisningar för projektuppgiften “Sexualitet, normer & samliv”  här om du inte redan  gjort det och skicka in dina önskemål om ämne idag. Läs sedan s248-253 i Synpunkt 1b

/Anders & Olof


Tisdag 29/9

Läs anvisningar för projektuppgiften “Sexualitet, normer & samliv” här.

/Anders & Olof


Fredag 25/9

Arbete med utdelade uppgifter, loggen och självstudier inför provet nästa vecka.

Lycka till! Anders & Olof


Onsdag 23/9

Läs om “ansvar för miljön”, “ekosystemtjänster” och “organiserad miljövård” i boken s155-162 och s164-165. Se också  film 18-27 här. (Film nr 18 är “Textilindustrin”, film 27 är “Ekosystemtjänster” )
Se även bilder och filmen om skövling av regnskog här.

Uppgift.

 1. Vad menas med produktionsperspektivet och vad menas med konsumtionsperspektivet när man mäter hur mycket enskilda personer eller länder påverkar miljön i världen.
 2. Det finns många miljöproblem förknippade med våra kläder och textilier av olika slag. Namnge och beskriv minst 4 av dem. (Fundera själv utöver boken och filmerna)
 3. Förklara utförligt vad som menas med ”ekologiskt fotavtryck”
 4. Förklara vad som menas med “osynligt vatten” och ge två exempel på produkter som innehåller mycket “osynligt vatten”
 5. Var ligger Aralsjön, beskriv vad som hänt med den, förklara varför det hänt och vilka konsekvenser det lett till för människorna där.
 6. Beskriv problemen med så kallat E-avfall. (Se filmen).
 7. Soptippar, skrotupplag mm sprider ofta allvarliga miljögifter långt ut i miljön. Hur går det till? (Fundera själv)
 8. Förpackningar är i många fall ett stort problem, både när det gäller vår hälsa och i miljön. Nämn och redogör för 3 sådana problem. (Fundera själv)
 9. Regnskogarna försvinner i snabb takt. Vad beror det på? Redogör för bakomliggande orsaker, förlopp och effekter på kort och lång sikt. (Fundera själv)
 10. Jordbruket påverkar miljön mycket mer idag jämfört med för 100 år sedan. Nämn och förklara minst fyra skillnader och effekter som är allvarliga idag. (Fundera själv)
 11. Turism påverkar miljön på många sätt.
  a) Nämn och beskriv 3 positiva miljöeffekter som turism kan ge.
  b) Nämn och beskriv 5 negativa effekter av turism i den så kallade tredje världen.
 12. Förklara vad som menas med ”ekosystemtjänster”
 13. Nämn och beskriv kort 4 lagar eller juridiska överenskommelser på miljöområdet i Sverige, EU och internationellt.
 14. Nämn och beskriv kort 2 viktiga miljövårdsorganisationer i Sverige.

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders & Olof!


Tisdag 22/9

Studieavstämning. Skicka senast kl 12.00 idag in din logg med alla uppgifter från 6/8 till 18/9 redovisade. Senast på torsdag 24/9 får du besked om din logg är godkänd.

Loggdokumentet ska vara ett sammanhållet dokument från kursens första uppgift 6/8 till uppgiften fredag 18/9

Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt för och efternamn, Bi 1 logg – 200922.


Vecka 39 (21/9-25/9)

Den här veckan kommer Olof Reimer som också är lärare i naturkunskap att svara på frågor och titta på loggen, som ska skickas in i morgon tisdag kl 12.00. Se kursplaneringen.

Skicka frågor och loggar som vanligt till adressen: anders.inghage@norrkoping.se så svarar Olof.


Fredag 18/9

Läs om biobränslen i boken Synpunkt 1b om övergödning och biologisk mångfald 148-154 . Se film 13-17 här.

Uppgift.

 1. Vad menas med övergödning?
 2. Beskriv minst två orsaker till övergödning
 3. Nämn 3 problem som övergödning leder till i sjöar och hav.
 4. Östersjön är speciellt drabbad på flera sätt nämn ett och förklara varför det är ett problem som drabbar just Östersjön.
 5. Vad menas med en “våtmark”
 6. Nämn och förklara kort två viktiga funktioner våtmarker har i naturen.
 7. Många våtmarksområden har försvunnit i Sverige. Varför och hur har det gått till?
 8. Vad betyder begreppet “biologisk mångfald”
 9. Redogör för de fyra “E-skälen” när det gäller att bevara biologisk mångfald
 10. Nämn och förklara fyra exempel på hur växter, djur och värdefull natur kan skyddas

Skriv svaren i din logg.

Nästa vecka kommer en god vän till mig som heter Olof Reimer som också är lärare i naturkunskap att svara på frågor och titta på loggarna, som ska skickas in senast på tisdag kl 12.00. Se kursplaneringen.

Skicka frågor och loggar som vanligt till adressen: anders.inghage@norrkoping.se så svarar Olof.

Lycka till Anders


Onsdag 16/9

Läs om biobränslen i boken s129-131 och om ozon & UV-strålning, organiska miljögifter och tungmetaller s140-147. Se film 4-12 här.

Uppgift.

 1. Vad menas med atmosfäriskt respektive marknära ozon? Vilka positiva och negativa miljöfenomen kan man förknippa med dessa?
 2. Namnge och beskriv verkan av 3 olika klorerade kolväten.
 3. Vad är flamskyddsmedel? Varför kan det vara farligt?
 4. A)Vad menas med bekämpningsmedel? B) Vilka olika typer finns. C) Vilka människor är det som oftast drabbas av problem på grund av bekämpningsmedel – och vad är orsaken till det?
 5. A)Namnge 3  olika tungmetaller. B) Nämn för var och en av dessa i vilka produkter de finns. C) Nämn och beskriv vilka skador på människokroppen var och en av dessa ger.
 6. Förklara vad som menas med biomagnifiering (giftansamling).

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders


Tisdag 15/9

Idag börjar vi med avsnittet Hållbar utveckling.

Läs om växthuseffekten i boken s117-123, om försurning s124-128 och titta på film 1-3 här.

Uppgift.

 1. Vad menas med växthuseffekten? Beskriv med hjälp av utförliga  bilder och text hur den fungerar.
 2. Nämn och förklara fem orsaker som driver på växthuseffekten och den globala uppvärmningen som beror på människan.
 3. Nämn och förklara fem olika effekter av växthuseffekten och den globala uppvärmningen.
 4. Glaciärerna i Himalaya smälter vilka effekter får det i Asien – och här i Europa? Ge 4 olika exempel och förklara. (Fundera själv)
 5. Nämn och förklara 3 saker du kan göra för att bidra till minskad uppvärmning av jorden. (Bonus om du kan förklara fler än tre).
 6. Vad menas med miljöproblemet försurning? Beskriv med hjälp av bilder och text hur det fungerar.
 7. Beskriv orsaker till försurning och minst tre effekter på land och minst två effekter i sjöar och hav som beror på försurning.

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders


Fredag 11/9

Läs om Energi och energikällor i boken Synpunkt 1b s  110-116 och titta också på film 11-20  här.

Uppgift.

 1. Vad menas med fossila bränslen.
 2. Förklara skillnader mellan torv, brunkol och stenkol
 3. Förklara kort hur olja, respektive naturgas bildats.
 4. Nämn 6 olika miljöproblem vår energiproduktion och energianvändning ställer till med

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders


Onsdag 9/9

Läs om Energi och energikällor i boken Synpunkt 1b s  98-109 och titta också på film 1-10  här.

Uppgift.

1. Synlig och osynlig strålning – Vad är elektromagnetisk strålning?
Visa med en bild och förklarande ord, placera i bilden också in:
– Gammastrålning
– Röntgenstrålning
– Ultraviolett strålning (UV)
– Synligt ljus
– Infraröd strålning (IR)/värmestrålning
– Mikrovågor
– Radiovågor
2. Nämn och förklara kort 5 olika energiformer
3. Vad menas med: ”Energiprincipen”, Energikvalitet, Verkningsgrad
4. Räkna upp och beskriv kort fyra förnyelsebara energikällor
utöver energi direkt från solen.
5. Beskriv skillnaden mellan en solcell och en solfångare
6. Beskriv hur anläggningarna med solkraftstorn fungerar.
7. Beskriv med en bild och förklarande text hur ett vattenkraftverk är byggt och elektricitet kan utvinnas.
8. Nämn och förklara kort tre problem med vattenkraft

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders


Fredag 4/9

Arbete med utdelade uppgifter, loggen och självstudier inför provet nästa vecka.

Lycka till! Anders


Onsdag 2/9

Läs om vattnets kretslopp, sjöar och havet i Synpunkt 1b s 85-95. Titta också på film 4-7  här.

Uppgift.

 1. Rita en bild över vattnets kretslopp i naturen och förklara kort hur det fungerar.
 2. Beskriv insjöns 3 zoner.
 3. Olika typer av sjöar.
  A. Man brukar dela in näringsfattiga sjöar i två olika typer.
  Namnge dem och beskriv vad som är gemensamt och vad som skiljer dem
  B. Näringsrika sjöar finns ofta i en viss landskapstyp – vilken? Beskriv också vad som är typiskt för näringsrika sjöar.
 4. Visa en enkel näringskedja med producenter, konsumenter och nedbrytare i en sjö. Rita en ”sjöbild” och förklara med några ord.
 5.  Världshaven. Var finns mest liv i havet och varför?
 6. Beskriv i 4 punkter vad som är speciellt med Östersjön (jämför gärna med Västerhavet)
 7. Förklara följande ord och begrepp:
 • A. Plankton
 • B. Tång (som finns i vatten)
 • C. Blågröna bakterier
 • D. Kompensationsnivån
 • E. Tidvatten med ebb och flod

Lycka till! Anders

Nästa vecka är det dags för det första provet. En på utsatt tid inskickad och godkänd logg är förutsättning för att bli kallad till det.
Loggdokumentet ska vara döpt så här:
Ditt för- och efternamn, Nk1 logg – 200828


Tisdag 1/9

Läs om ekologi, ekosystem, näringskedjor med mera i boken Synpunkt 1b s 62-73 och s76. Titta också på film 1-3  här.

Uppgift.

 1. Definiera begreppet Ekologi
 2. Definiera begreppet ekosystem.
 3. Ett ekosystem kan vara t ex en skog eller en sjö och man brukar göra en uppdelning mellan ett ekosystems icke levande och levande faktorer. Räkna upp 6 icke levande och 5 levande
  faktorer som påverkar ett ekosystem.
 4. Visa en enkel näringskedja med producenter, konsumenter och nedbrytare på land. Rita en ”landbild” och förklara med några ord.
 5. A. Förklara med hjälp av en bild och text vad en energipyramid är
  B. Hur mycket energi ”förloras” varje nivå upp i pyramiden – varför sker det?

Skriv in svaren i din logg.

Lycka till Anders


Fredag 28/8

Jobba klart med uppgifterna i loggen till och med uppgifterna i onsdag (26/8) och skicka in loggen senast kl 18.00 idag . Före provet v37 återstår nu  avsnittet “Kretslopp i naturen & Ekologi” som vi arbetar med under nästa vecka. Börja gärna redan nu titta på “Ekologi”, ekosystem, näringskedjor i Synpunkt 1b s62-73 och s76 samt film 1-4 här.

Lycka till Anders


Onsdag 26/8

Läs om joner och salter i boken Synpunkt 1b s 48-49 och om syror och baser s52-53. Titta också på film 8 och 9  här.

Uppgift.

 1. Nämn tre typiska egenskaper för en syra och tre typiska egenskaper för en bas.
 2. Nämn tre varor/produkter/substanser som har lågt pH = sura och tre varor/produkter/substanser som har högt pH = basiska
 3. Förklara vad det är man egentligen man mäter med pH-skalan och hur mycket av det som finns pH 4, pH 7 och pH 10.

Skriv in svaren i din logg.

Lycka till Anders


Fredag 21/8

Läs om atomer och molekyler i boken Synpunkt 1b s 38-51.
Titta också på film 1-7  här.

Uppgift.

1. Definiera begreppet materia. Förklara samband mellan materia och energi.

2. Rita en enkel bild av en väteatom.

3. Ange kemisk beteckning och rita en enkel bild av; en syremolekyl, en vattenmolekyl och en koldioxidmolekyl

4. Vattenmolekylen är en dipol. Vad menas med det och vad beror det på.

5. En typ av bindning mellan atomer är molekylbindning en annan typ är jonbindning. Förklara skillnaden mellan dem

6. Vad menas med aggregationsformer? Vilka är de och vad är skillnaden på atom/molekyl nivå?

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till Anders

På tisdag 25/8 och onsdag 26/8 kommer vi ha genomgång i mindre grupper på skolan. Se mejl på måndag vilken grupp som gäller för dig.


Onsdag 19/8

Grupp 2: Laboration på plats i skolan, sal A360
Grupp 1: Självstudietid/arbete med loggen hemma/på annan plats


Tisdag 18/8

Grupp 1: Laboration på plats i skolan, sal A360
Grupp 2: Självstudietid/arbete med loggen hemma/på annan plats


Fredag 14/8

Läs om fotosyntes och förbränning i boken Synpunkt 1b s 56-57, s54 och 3.6.6 på s58. Läs sidorna i den här ordningen!

Titta också på film 8-10 (“Fotosyntes och cellandning”, “Fotosyntes och förbränning”  och “Kemisk energi och förbränning”)  här.

Uppgift.

 1. Förklara fotosyntesen med hjälp av en figur/bild med kemiska beteckningar på det som deltar och bildas i processerna på rätt plats. Samt redogöra kort med text.
 2. Förklara förbränning med hjälp av en figur/bild med kemiska beteckningar på det som deltar och bildas i processerna på rätt plats. Samt redogöra kort med text.
 3. Rita en bild som innehåller både fotosyntes och cellandning/förbränning och visa de kemiska sambanden och hur energi överförs och byter form (t ex från kemisk energi till rörelseenergi eller värme)
 4. Jämföra likheter och skillnader mellan förbränning hos djur, i en öppen eld och i en bilmotor som drivs med fossilt bränsle (t ex bensin).

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.
Lycka till Anders

På tisdag 18/8 och onsdag 19/8 kommer vi ha laboration i mindre grupper på skolan. Se mejl vilken grupp och tid som gäller för dig.


Onsdag 12/8

Har du inte skickat ett mejl från den mejladress du vill bli kontaktad på så börja med att göra det. Skriv ditt fullständiga namn och kurs i mejlet och bifoga gärna också ett foto.

Läs om vad liv är och om olika celltyper på s20-23 och s26-31 i boken (Synpunkt 1b) och titta på film 1-7 här och bilder här.

Uppgift.

 1. Ange fem villkor som kännetecknar liv och levande varelser. Förklara också varför virus inte anses som levande organismer.
 2. Rita bilder på en växtcell, en djurcell, en svampcell och en bakteriecell sätt ut namn på olika delar och organeller.
 3. Förklara i text vad de olika delarna och organellerna uträttar i respektive cell och beskriv också skillnader mellan dem

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med din förklarande text i loggen.  Lycka till Anders


Tisdag 11/8

Läs sid 6-18 i boken (Synpunkt 1b) och titta på film 2-4 här.

Uppgift. Svara i loggen på följande:

 1. Vad menas med ett vetenskapligt arbetssätt?
 2. Rita en bild/ett schema som beskriver vetenskapligt arbetssätt
 3. Ge exempel på en vetenskaplig upptäckt där ett vetenskapligt arbetssätt använts.
 4. Vad skiljer en naturvetenskaplig teori från en hypotes?
 5. Förklara vad som menas med pseudovetenskap och ge 2 exempel
 6. Vad menas med kritisk granskning. Ange och förklara kort 4 uppgifter att titta på när man ska bedöma hur trovärdigt något som sägs eller skrivs är.

Kursinnehåll

Kursen inleds med vad som kännetecknar ett naturvetenskapligt arbetssätt. Vi går igenom hur solens ljus omvandlas till energi för oss människor och allt annat levande, vad liv är, och hur olika celler är uppbyggda. Därefter  avsnitt om atomer & molekyler, ekologi, människan och miljön och slutligen ett avsnitt om sexualitet. Kursen innehåller också ett antal laborationer.

Litteratur och webbmaterial till kursen

Litteratur: Synpunkt 1b ISBN: 978-91-40-69260-3 nyaste versionen, Förlag: Gleerups
Webbmaterial: på webbplatsen: nk.i-edu.se

Kursorganisation

Hemstudier på grund av coronapandemin

Ingen undervisning ges på plats i skolan. Du behöver därför studera hemma eller på annan lämplig plats. Studieanvisningar och ”lektions”uppgifter läggs vid varje schematillfälle ut på webbplatsen nk.i-edu.se Utifrån dem och det du studerat gör du egna anteckningar, en studielogg minst tre gånger i veckan. Studieloggen ska skrivas med Times New Roman 12p, enkelt radavstånd. Det du skriver i din logg ska du ha formulerat själv, du kan inte kopiera textavsnitt eller bilder som någon annan producerat. Datera i loggen enligt lektionsuppgifternas datum. Titta också på filmerna till de aktuella studieavsnitten och arbeta med repetitionsfrågorna. Jag kommer be dig skicka in din logg mm med jämna mellanrum. Det du skickar ska vara i Word eller PDF-format. Nk 1a1 & Nk 1b är kurser som förutsätter 2tim studier 5 dagar i veckan eller totalt 10tim/vecka.

För att klara kursen är det viktigt att du kommer igång med studierna redan från början. Skaffa kursboken så fort som möjligt! Läs angivna sidor och gå in på webbplatsen nk.i-edu.se där förklarande videoklipp och mycket annat material till alla moment finns, arbeta med uppgifterna och titta också regelbundet på planeringen så du vet vad som kommer närmast i kursen, det underlättar förståelsen när vi sedan kommer dit. Att förstå olika begrepp och utveckla språket när det gäller naturvetenskap är ett viktigt inslag under kursen.

Laborationer och labbrapporter:
En-två laborationer på plats i skolan, labbrapport lämnas in inom 7 dagar.

Prov:
Två skriftliga prov på plats i skolan. Studieloggen på aktuella avsnitt ska vara inlämnad och godkänd för att bli kallad till prov. Vid missat prov/ej godkänt resultat ges en omprovsmöjlighet vid kursens slut under förutsättning att studieloggen och alla labbrapporter är inlämnade och godkända.

Projektuppgift:
En projektuppgift som presenteras inför övriga i klassen på kursens webbplats  nk.i-edu.se

 Info och mejlkommunikation.
All info om kursen ges på nk.i-edu.se och all mejlkommunikation sker via anders.inghage@norrkoping.se

Studieaktivitet:
Komvux är en utbildning för vuxna. Du förutsätts studera självständigt, skicka in din studielogg vid angivna tidpunkter och repetera till prov på egen hand. Din studieaktivitet är avgörande för att klara kursen och nå ett bra betyg. Det är ofta mycket svårt att ta ikapp det du missat. Om du inte varit aktiv i 3 veckor utan giltig orsak stryks du från kursen.

Jag hoppas du kommer tycka att kursen är intressant och givande.

Här är en bild på kursboken

och mycket material hittar du som sagt på nk.i-edu.se

Varmt välkommen!
Anders