Celler & organismer

Växt och djurceller

 

The parts of a cell song!

 

Växtcellers olika delar – i olika delar av växten

 

Hur fungerar svampar?

 

Bakteriecell (prokaryot cell) jämförd med kroppscell (eukaryot cell)

 

Virus är inte en organism – hur fungerar virus?

 

Mer om virus

 

Fotosyntes och cellandning

 

Fotosyntes och förbränning

 

Kemisk energi och förbränning