Farfars kost avgörande för sonsons hälsa


Om farfar upplevde rikliga skördar och hade mycket god tillgång till mat under uppväxten betyder det ökad dödlighet för manliga barnbarn. Arkivbild. Foto: Mark Earthy/TT

Om farfar fick äta sig rejält mätt under uppväxten löper sonsonen högre risk att dö i förtid. Detta något överraskande samband slås fast i en svensk studie.

Forskarna har spårat runt 9 000 far- och morföräldrar samt undersökt dödligheten hos deras barnbarn, drygt 11 000 personer. Det visade sig att om farfar som pojke fick rikligt med mat har hans sonsöner, men inte sondöttrar, förhöjd dödlighet som vuxna.

Särskilt cancerdödligheten visar sig vara förhöjd. Resultaten visar ingen skillnad i dödlighet mellan män vars farfar hade dålig eller medelgod tillgång till mat.

Sambandet är tydligt och bekräftar rönen i en tidigare mindre studie från Överkalix, enligt ett pressmeddelade från Stockholms universitet.

Förklaringen är troligen att våra gener påverkats av miljöfaktorer, tror forskarna, som påpekar att ytterligare studier behövs för att avgöra orsaken.

“Den mest troliga förklaringen är nog därför att pojkars, men inte flickors, könsceller är öppna för påverkan av miljöförhållanden under förpuberteten, så kallad epigenetisk förändring. I sådana fall skulle dessa förändringar kunna föras vidare till efterkommande generationer. Det har man sett i djurförsök”, säger Denny Vågerö, professor vid Institutionen för folkhälsa vid Stockholms universitet.

Studien publiceras i tidskriften Nature Communications.