Gen och allel

En gen är en sekvens av en DNA-sträng och kodar oftast för ett specifikt protein. En allel är en variant av en gen, vanligen finns två varianter en från respektive förälder. Ett exempel är kodningen för ögonfärg som om vi förenklat säger att den styrs av endast en gen så innehåller den ena förälderns könscell en variant/allel av genen (antingen för blå färg eller för brun färg) och det gör också den andra förälderns könscell. Vilken ögonfärg barnet får beror sedan på vilken kombination av alleler barnet får i sitt DNA och om någon av allelerna är dominant.

Vad är en gen B 475

Gen 475 B

Skillnaden mellan kromosom, DNA-molekyl, gen och protein

Skillnad kromosom till protein 475

Läs mer en gen här.

Läs mer om en allel här.