Lektioner & laborationer

Introduktion och grundbegrepp

Naturvetenskapens utveckling
Översikt
Det vetenskapliga arbetssättet
Galileo Galilei
Pseudovetenskap
Kritisk granskning

Liv och livets mångfald

Fotosyntes- och förbränning
Översikt
Ljus
Vatten
Koldioxid
Glukos
Syre
Energiomvandlingar
Kretslopp

Vad är liv
Vad är en art
Celler
Djurcell
Växtcell
Bakteriecell
Vävnader och organ
Organismer

I atomernas värld

Atomer och molekyler
Vatten
Syror och baser
pH-skalan

Ekologi

Inledning
Grundbegrepp
Ekosystem på land

Sjöar
Sjöar och sjöar som ekosystem

Havet
Havet och havet som ekosystem

Populationsekologi
Populationers storlek ändras
Hur ändras en populations storlek
Hur organismerna påverkar varandra
Vädrets inverkan
Var finns lika arter

Människan och miljön

Hållbar utveckling – energi
Energi, energiformer
Energienheter
Strålningsenergi – elektromagnetisk spektrum
Förnyelsebara energikällor
Fossila energikällor

Hållbar utveckling – luft och försurning
Grundbegrepp
Växthuseffekten
Luften
Försurning

Hållbar utveckling – övergödning och miljögifter
Övergödning
Miljögifter

Hållbar utveckling – konsumtion
Konsumtion
Avfall
Biologisk mångfald

Du och din kropp

Reproduktion, sex och relationer
Könsorganen
Könsceller
– produktion av spermier
– produktion av mogna ägg och menstruationscykeln
Befruktning
Graviditet
IVF
Abort
Kön
Identitet
Sexualitet
Normer
Relationer
Skydd vid sex
Könssjukdomar