Embla – Nk 2 vt20

Naturkunskap 2 vt 20

Välkommen till Naturkunskap 2

Kursen inleds med översikt över naturvetenskap genom historien, vetenskapen astronomi och människan och kemin.

Därefter följer avsnitt om evolution, hur olika celler fungerarmänniskokroppens organsystem och dess funktion, och slutligen ett avsnitt om forskning. Kursen innehåller också projektuppgifter och ett antal laborationer.

Hemstudier pga coronasituationen

Ingen undervisning ges i skolan från onsdag 18/3. Fortsätt studera hemma. Jag lägger kontinuerligt ut studieanvisningar och lektionsuppgifter på den här sidan.  Utifrån dem och det du studerat gör du egna anteckningar, en studielogg (Times New Roman 12p, enkelt radavstånd) utifrån lektionsuppgifterna minst tre gånger i veckan. Det du skriver i din logg ska du ha formulerat själv, du kan inte kopiera textavsnitt eller bilder som någon annan producerat. Datera i loggen enligt lektionsuppgifternas datum. Titta också på filmerna till de aktuella studieavsnitten och arbeta med repetitionsfrågorna. Jag kommer be dig skicka in din logg mm med jämna mellanrum. Det du skickar ska vara i Word eller PDF-format. Nk 2 är en 100p-kurs = 2tim studier 5 dagar i veckan eller totalt 10tim/vecka.

Info och mejlkommunikation.
All info om kursen ges här på nk.i-edu.se/naturkunskap-2/ och all mejlkommunikation sker via anders.inghage@norrkoping.se 
Info och mejl skickade på annat sätt riskerar att inte komma fram pga att itsleaning och andra plattformar nu lätt blir överbelastade.

Vänliga hälsningar
Anders

Extradag E/4

Medicinsk forskning
Läs  253, om grundforskning och tillämpad forskning här och mer om medicinsk forskning här, samt se filmen här.

Uppgifter

 1. Nämn och förklara kort de två huvudtyperna av forskning
 2. Nämn och förklara kort i vems “regi” forskning kan bedrivas
 3. Nämn och förklara kort hur forskning finansieras
 4. Beskriv hur hur den medicinska forskningsprocessen ofta ser ut?
 5. Nämn och beskriv kort minst fyra viktiga etiska riktlinjer/frågor när det gäller forskning.
 6. Ge tre exempel på vad som kan var oredlighet i forskning

Lycka till Anders!Måndag 10/5

Könsceller, befruktning och graviditet

Läs s120-121, 251-252 i boken, samt översikterna om könsceller, befruktning & graviditet här och om ofrivillig barnlöshet här. Mer om könsorganen här.

Uppgift.

 1. Hur många kromosomer har människan i kroppscellerna och hur många har vi i våra könsceller? Varför är det skillnad i antalet
 2. Beskriv i tre steg spermieproduktionen hos en man, vilka olika hormoner som också bildas i testiklarna samt vad det är som påverkar att dessa hormoner bildas.
 3. Beskriv i sex steg utvecklingen från medfödd omogen könscell till befruktat ägg hos en kvinna.
 4. Beskriv det befruktade äggets och livmoderns utveckling första veckan efter befruktningen
 5. Fosterutveckling under graviditeten. Beskriv fem viktiga steg i fosterutvecklingen ange tidpunkt (dag/graviditetsveckor) för respektive utvecklingssteg.
 6. Vad menas med fosterdiagnostik? Redogör för tre olika typer av fosterdiagnostik
 7. Nämn tre orsaker till ofrivillig barnlöshet och förklara kort den fysiologiska/medicinska bakgrunden till var och en av dem.
 8. Vad kan man som man/kvinna göra själv för att förbättra möjligheten till en graviditet.
 9. Nämn vilken hjälp i form av medicinska behandlingar som finns att få vid ofrivillig barnlöshet och förklara var och en av dem kort.
 10. Förklara varför ärftliga sjukdomar kan komma att öka för att sedan minska i framtiden.

Lycka till Anders & Olof.


Det här är den sista uppgiften du redovisar i din logg. Gör den och lämna in en komplett logg fram till och med uppgiften i dag, 6 maj.
Dvs en samlad logg med dina anteckningar och svar för alla lektions/uppgiftsdatum 18/3-6/5. Skicka din färdiga logg till mig och anmäl dig senast nu på fredag (8/5) kl 10.00 till provet “Kroppen i funktion” den 11/5. Är din logg ok så är du klar för det provet och får ett meddelande om vilken tid, plats mm som gäller för dig den dagen. Lycka till Anders


Onsdag 6/5

Läs s251-252 i boken, samt översikterna om könsceller, befruktning och graviditet här. Läs också om könsorganen här om könssjukdomar här och om ofrivillig barnlöshet här. Svara på repetitionsfrågorna “Reproduktion” 1-7 här. Skriv svaren i din logg och lägg in dina fotograferade bilder tillsammans med svaren.

Det här är den sista uppgiften du redovisar i din logg. Gör den och lämna in en komplett logg fram till och med uppgiften i dag, 6 maj.
Dvs en samlad logg med dina anteckningar och svar för alla lektions/uppgiftsdatum 18/3-6/5. Skicka din färdiga logg till mig och anmäl dig senast nu på fredag (8/5) kl 10.00 till provet “Kroppen i funktion” den 11/5. Är din logg ok så är du klar för det provet och får ett meddelande om vilken tid, plats mm som gäller för dig den dagen. Lycka till Anders

Måndag 4/5

Läs s247-250 och här om hormonsystemet och här om diabetes, titta också på film 6-10  härsvara på repetitionsfrågorna 1-9 här. Skriv svaren i din logg och lägg in dina fotograferade bilder tillsammans med svaren. /Anders

Onsdag 29/4

Läs s234-239 och här om hjärnan och titta på film 1 och 2  här.  Svara på repetitionsfrågorna 1-10 här. Skriv svaren i din logg och lägg in dina fotograferade bilder tillsammans med svaren. /Anders

Måndag 27/4

Läs s228-233 och 238 om nervsystemet, signalämnen, dopamin och endorfiner och titta på film 1-4  här.  Svara på repetitionsfrågorna 1-9 som finns här. Skriv svaren i din logg och lägg in dina fotograferade bilder tillsammans med svaren. /Anders

Fredag 24/4

Läs s220-221 och s167 om huden och 240-246 om sinnesorganen och titta på film 1-6  här.  Svara på repetitionsfrågorna 1-14 som finns här. Skriv svaren i din logg och lägg in dina fotograferade bilder tillsammans med svaren. /Anders

Onsdag 22/4

Läs s203-216 om blodet, lymfa och immunsystemet och titta på film 1-4  här.  Svara på repetitionsfrågorna 1-13 som finns här. Skriv svaren i din logg och lägg in dina fotograferade bilder tillsammans med svaren. När du är klar med det skickar du senast på fredag (24/4) före kl. 08.15 in din uppdaterade logg, som då ska innehålla allt du gjort hittills inklusive dina svar på repetitionsfrågorna. Loggen du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument i Word eller PDF-format. Skicka till: anders.inghage@norrkoping.se
Lycka till Anders

Måndag 20/4

Läs s193-202 i boken om blodkärlsystemet, hjärtat och levern och titta på film 1-4 och 7  här (film nr 7 heter “Levern”).  Svara på repetitionsfrågorna 1-8 som finns här. Skriv svaren i din logg och lägg in dina fotograferade bilder (viktigt för fråga 2) tillsammans med svaren. Lycka till Anders

Fredag 17/4

Läs s186-192 och 217-219 i boken om andning och utsöndring och titta på film 6-9  här (film nr 6 heter “Andningen”).  Svara på repetitionsfrågorna 9-17 som finns här Skriv svaren i din logg och lägg in dina fotograferade bilder tillsammans med svaren.  Lycka till Anders

Onsdag 15/4

Läs s178-185 i boken om matspjälkningen och titta på film 1, 2, 3 och 5  här.  Rita en översiktlig bild över födans väg genom kroppen från munnen till ändtarmen. Namnge i bilden och förklara funktionen hos minst tio organ/strukturer/vävnader som tillhör matspjälkningskanalen.  Rita också en detaljerad bild av tunntarmens vägg. Namnge och förklara funktionen hos minst sju olika strukturer som har en roll i samband med näringsupptaget. Slutligen, namnge och förklara funktionen för minst tre olika enzymer som är aktiva i samband med näringsupptaget. Fotografera bilderna och lägg in dem i din logg. Lycka till Anders

Onsdag 8/4

Arbeta vidare med uppgiften från i måndags (6/4) om muskler, senor och träning. Skicka efter du är klar med det idag in din logg, du som vill ha lite extra tid kan skicka in din logg senast i morgon 9/4 kl 16.00. Efter det ha en fin påsk hälsningar Anders

Måndag 6/4

Läs s224-226 i boken och här om muskler, senor och träning och titta på filmen om muskler och filmen om “Senor (tendons) & ligament” här.  Beskriv med hjälp av egna bilder uppbyggnaden av de tre olika typerna av muskler vi har i vår kropp. Förklara skillnaden i funktion mellan dem och i detalj hur en skelettmuskel kontraheras. Förklara vad som menas med att skelettmusklerna är varandras antagonister samt vad statiskt respektive dynamiskt arbete är. Förklara också vad senor och ligament är uppbyggda av samt  skillnaden i funktion mellan dem och slutligen vad träningsvärk egentligen är. Fotografera bilderna och lägg in dem i din logg. Lycka till Anders

Fredag 3/4

Läs sidorna i boken och här om skelett och leder och titta på filmen om skelett och leder här.  Beskriv och förklara minst tre fysiologiska funktioner vårt skelett har för oss (vår kropp). Namnge minst fyra olika ledtyper och ange var de finns i vår kropp. Beskriv hur ryggraden är uppbyggd och vad diskbråck är. Rita en egen bild av ett rörben namnge och förklara minst sex olika strukturer du har med i bilden. Rita också en egen bild av en knäled och förklara minst sex olika strukturer du har med i den bilden. Fotografera bilderna och lägg in dem i din logg. Lycka till Anders

Onsdag 1/4

Läs s174-177 i boken och titta på de tre första filmerna härGe i loggen exempel på två olika celltyper och förklara vad som menas med epitelceller. Förklara vidare vad som menas med organsystem och räkna sedan upp kroppens organsystem och beskriv kort för vart och ett av dem uppbyggnad och uppgift i kroppen. Använd gärna enkla figurer/bilder som illustrerar det du beskriver.

Måndag 30/3

Arbeta klart med repetitionsfrågorna (Cellära – repetitionshjälp). Skriv svaren på frågorna i loggen. När du är klar med det skickar du senast i morgon kl 18.00 in din uppdaterade logg, som då ska innehålla allt du gjort hittills inklusive dina svar på repetitionsfrågorna. Loggen du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument i Word eller PDF-format. Skicka loggen till anders.inghage@norrkoping.se 
Lycka till Anders

Fredag 27/3

Innan du börjar med dagens uppgift skickar du in en kopia på din logg så långt du kommit fram till idag. Loggen du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument i Word eller PDF-format. Skicka loggen till anders.inghage@norrkoping.se 

När du skickat in kopian på loggen repeterar du avsnittet “Cellen i funktion” s154-171 och arbetar med repetitionsfrågorna (Cellära – repetitionshjälp). Skriv svaren på frågorna i loggen.
Lycka till Anders

Onsdag 25/3

Läs i boken om “Celldelning och tumörer”och “Celler till forskning”, (HeLa-celler och stamceller) s164-170. Titta också på filmen Celldelning” och filmerna om “Cancer och stamceller” här. Förklara i loggen skillnaden på cellnivå mellan godartade och elakartade tumörer (=cancer) förklara också vad metastaser är och varför de försvårar cancerbehandling. Redogör slutligen för olika typer av stamceller och vad de kan användas till.
Lycka till Anders

Måndag 23/3

Läs i boken om ”Ämnestransport” (s.160–163) och titta på videoklippen om ämnestransport här. Skriv en sammanfattning i loggen om passiv transport och aktiv transport samt gör en lista med minst tre saker som är olika. Rita även en bild med förklaringar om hur endocytos och exocytos går till.
Lycka till Jessika & Anders

Fredag 20/3

Läs i boken om ”Kopiering av DNA, celldelning, mutationer” (s.120-122) och titta på de tre filmerna “DNA”, “Kromosomer” och “Från DNA till protein” här.  Rita en bild av en DNA molekyl och namnge 6 olika grundenheter som du har med i bilden, ta kort och infoga i loggen. Beskriv utförligt hur kopieringsprocessen från DNA till RNA går till, beskrivningen ska vara i 6 steg, och innehålla namn på enzym.
Lycka till Jessika & Anders

Onsdag 18/3

Läs boken om ”Livets minsta enhet” (s.156-159) och om ”DNA och gener” (s.117-119) och titta på de tre första filmerna på:
nk.i-edu.se/naturkunskap-2/animationer-filmklipp/cellbiologi/.
Gör en utförlig tabell i loggen över cellens organeller och dess uppgifter, markera i tabellen vilka organeller som finns i djurceller, växtceller och bakterieceller.  Rita också en bild på en DNA molekyl där du pekar ut molekylens olika delar kvävebaser, socker och fosfatgrupper, fota av bilden och infoga den i loggdokumentet.
Lycka till Jessika & Anders

Tisdag 17/3

Ingen undervisning kommer att ges i skolan från onsdag 18/3. Fortsätt att studera enligt kursplaneringen enligt anvisningarna ovan. Mer information kommer i morgon onsdag.
/Jessika & Anders