Träd

Träden har utvecklats från de första kärlväxterna – som började utvecklas på land för ungefär 400 miljoner år sedan.

Stort träd 3

Mammutträd (Sequoiadendron giganteum) i centrala Kalifornien, USA

Ett träd består som de flesta andra landväxter av en rotdel en stam och blad som sitter på grenar från stammen. Men för att karraktäriseras som ett träd ska det också vara flerårigt och bilda ved och därmed också bark och det ska också finnas en krona. Det som skulle kunna vara den första arten som uppfyller det uppstod förmodligen för ungefär 370 miljoner år sedan och kort därefter kom hela jorden att täckas av väldiga skogar – en period i jordens historia vi idag kallar karbon.

Läs mer om träd här.

Läs om och titta på de vanligaste träden i Sverige här och här.