Luftföroreningar gör dig korkad

Luftföroreningar gör dig korkad

SvD 2018-10-03

”Forskarna misstänker att studenter som skriver avgörande tentor under dagar med mycket föroreningar i luften presterar sämre.” Foto: Fredrik Sandberg/TT

Allt fler negativa hälsoeffekter av luftföroreningar kommer fram. Det senaste exemplet är nästan det mest uppseendeväckande av dem alla: Smutsig luft kan sänka din intelligens – i vissa fall med motsvarande ett helt års utbildning.

Låt oss först gå igenom det vi redan vet. Luftföroreningar dödar. Varje år beräknas 500 000 människor dö i förtid på grund av föroreningar i luften bara i Europa, enligt uppskattningar från 2017. Barn och människor med existerande sjukdomar drabbas värst.

Utöver det har forskning bland annat visat att barn löper ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa av smutsig luft, för äldre ökar risken att drabbas av demens och vi alla kan få magproblem av föroreningarna. Och hör på detta: hjärtat kan förändras fysiskt och förstoras på samma sätt som syns i tidiga skeden av hjärtsvikt.

Nu lägger ny forskning ytterligare en negativ hälsoeffekt till den dystra högen: luftföroreningar kan göra dig mindre intelligent – i vissa fall motsvarande ett helt års utbildning – enligt en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Forskarna, baserade i Kina, har samlat data om nivåerna av två av de värsta luftföroreningarna från biltrafik och kolkraftverk – kvävedioxid och svaveldioxid – och jämfört dem med data från kognitiva tester, i flera av landets storstäder. Sambandet var tydligt: ju mer föroreningar, desto sämre resultat i testerna. Både språkkunskaper och matematiska kunskaper sjönk i takt med att smutsnivåerna steg.

Några av dem som läser detta tänker säkert att orsakssambandet förmodligen är det omvända. Om du har lägre utbildning, och lägre intelligens, har du mindre pengar och bor i områden med värre luftföroreningar.

Men nej, det är verkligen luftföroreningarna som gör dig korkad, enligt forskarna. Förklaringen finns sannolikt i att luftföroreningarna orsakar oxidativ stress, nervinflammationer och nervdegenerering hos människor. Kort sagt: det gör att hjärnan fungerar sämre. Märkligt nog verkar män drabbas värre än kvinnor – något som forskarna misstänker kan ha att göra med skillnader i struktur mellan manliga och kvinnliga hjärnor, eller möjligtvis skillnad i beteende vid hög luftförorening.

Detta i sig – att luftföroreningar sabbar hjärnans funktion – är förstås uppseendeväckande. Men än mer förvånande är kanske detta: effekten tycks vara näst intill omedelbar, så till den grad att forskarna misstänker att studenter som skriver avgörande tentor under dagar med mycket föroreningar i luften presterar sämre. Värt att tänka på för den som har en tenta i antågande.

Det är kanske inte så förvånande att det är just i Kina som studien har utförts. Landets enorma problemen med luftföroreningar har fått regimen att vidta drastiska åtgärder med storsatsning på elektrifiering av bilar, kraftig begränsning av biltrafik i stadskärnor och tvångsstängda kolkraftverk.

Men även många av våra europeiska storstäder har svårt att hålla sig till WHO:s riktlinjer inom luftföroreningar – bland annat delar av Stockholm. Just Stockholms planer på dieselförbud har visat sig vara en mycket känslig fråga, inte minst för alla dem som har köpt dieselbilar och som riskerar att förlora mycket pengar på framtida förbud.

Men om man nu tar den lite större bilden – med tusentals dödsfall, psykisk sjukdom och nu också lägre intelligens hos dem som andas in avgaserna – undrar i alla fall undertecknad hur någon på allvar kan vara för smutsig biltrafik i stadskärnor. Eller förresten, förespråkarna kanske bara har andats in lite för mycket avgaser.