Ekologi

Ekologi – introduktion

 

Näringskedja, näringsväv och energipyramid

 

Näringspyramid

 

Abiotiska och biotiska miljöfaktorer

 

Sjöar som ekosystem

 

Sjögräs

 

Östersjön under ytan – alger havets producenter