Craig Venter – den moderna genetikens gigant

Craig Venter 475
Craig Venter. Foto: Christer Sturmark/ Fri Tanke

Molekylärbiologen Craig Venter är en inflytelserik men kontroversiell forskare. Det handlar om spektakulära visioner men också om konkreta resultat. Hans nästa mål är biologisk teleportering, att kunna bygga en organism från grunden med hjälp av information som kan skickas i ett mejl.

Den amerikanske molekylärbiologen och entreprenören Craig Venter blev världskänd när han i slutet av 1990-talet hävdade att hans företag skulle bli först med att kartlägga hela den mänskliga arvsmassans DNA-sekvens.

Han ville hinna före det stora internationella och offentligt finansierade HUGO-projektet, som tvingades lägga in en högre växel. Det resulterade i att man tillsammans med Venter publicerade den kompletta DNA-sekvensen år 2000. Tio år senare deklarerade Craig Venter att hans forskare hade skapat konstgjort liv, det första i världen.

Craig Venter är en gigant inom den moderna genetiska forskningen. Idag leder han tre olika privata organisationer med omkring 500 forskare. De arbetar med projekt som genförändrade bakterier som kan producera plast, kartläggningar av genom och framställning av vaccin. Här arbetar man även med försök att ta fram konstgjort liv och biologisk teleportering. Det senare handlar om att läsa av den genetiska informationen hos ett ämne eller organism på en plats, skicka iväg informationen till någon helt annan plats, via internet eller radiovågor, och sedan bygga organismen där, från grunden.

Michael Borgert / SR 2014-05-14