Text- och bildresurser

Klicka på rubrikerna här under för att komma  vidare.  Den nya sidan öppnas i ett nytt fönster.

Esrange space center

NASA

Internationella rymdstationen ISS

Cellbiologi

Vad är en gen?

Livets uppkomst – olika teorier

Endosymbios teorin – och livets fortsatta utveckling

Vandringar & utbredning – Neanderthal, Denisova & Sapiens

Biologisk evolution – drivkrafter, begrepp och fenomen

Växternas evolution

Livets uppkomst och djurens evolution

Detaljerad fakta om evolution och evolutionsforskning – The Talk Origins Archive

Anatomi & fysiologi

Fysiologi – översikt, vävnader

Skelett och leder

Muskler

Cirkulation – Hjärta & blodkärl

Blodet

Andning och gasutbyte

Matspjälkningsorganen

Utsöndring- och vätskebalans, njurar och urinvägar

Kroppens försvar

Kroppens försvar – lymfsystemet

Kroppens försvar – blodets vita blodkroppar

Huden

Sinnesorganen

Nervsystemet – översikt

Nerver

Hjärnan

Hormonsystemet

Reproduktion

Hälsa

Ohälsa

Smärta och värk

Sjukdomar och skador i leder muskler och skelett

Hudsjukdomar och hudbesvär

Brännskador

Allergier och överkänslighet

Infektioner

Sjukdomar och besvär i mage och tarm

Diabetes

Diabetes – varianterna MODY & LADA

Sjukdomar i hormonsystemet

Sjukdomar i njurar och urinvägar

Njursten eller gallsten

Sexuellt överförbara sjukdomar

Sjukdomar i luftvägar och andningsorgan

Öron, näsa hals

Ögon och syn

Sjukdomar och skador i hjärta och blodkärl

Blodbrist, lymfkörtlar

Cancer

Cancer – apoptos

Cancer – angiogenes

Sjukdomar i hjärna och nervsystem

Svenska Epilepsiförbundet

Stroke

Psykiska sjukdomar och besvär

Läkemedel

Kirurgi

Rehabilitering

Transplantation

Organdonation

Om organ- och vävnadsdonation

Stamcellstransplantation