DNA, arv & genetik

Djurens och växternas evolution – på 60 sekunder

 

Vad är evolution? (svensk text)

 

Vad är en mutation

 

Hur människan styrt evolutionen

 

Vad är en gen?

 

Nukleinsyror

 

Från DNA till protein (proteinsyntes översikt)

 

Proteinsyntes (proteinsyntes i detalj)

 

PCR = Process för att i labb producera konstgjorda DNA-kopior

 

Vad är en kromosom?

 

Arv eller miljö

 

Inget samband genetik och socialgrupp – uppväxtmiljön viktigast

 

Cellens inre liv – sammanfattning
Extra

Från Big Bang till livet på jorden idag

 

Hur kan naturvetenskapen förklara livets uppkomst?

 

Livets uppkomst och utveckling & livets träd – kort översikt

 

Bevis för evolution 1 (svensk text)

 

Bevis för evolution 2

 

Har evolutionsteorin någon betydelse för oss?

 

Vad hände med dinosaurierna?

 

Nukleinsyror

DNA

 

Celldelning

 

Kromsomer

 

Inducerade stamceller (“backade” specialiserade celler)

 

Stamceller och medicin