Människan & miljön – Hållbar utveckling

Växthuseffekten

Den globala uppvärmningen – orsaker och effekter

Försurning

Vattnets kretslopp och försurning

Biobränslen

Ozon

Ozon

 

Organiska miljögifter

Biomagnifiering – DDT och andra miljögifter

Organiska miljögifter – PCB

Bekämpningsmedel

 

Tungmetaller

Bly

Kadmium

 

Kvicksilver

Övergödning

Förorenat vatten – övergödning, orenat avlopp, bottendöd, gifter

Östersjön under ytan – syrefri och död botten

Östersjön under ytan – förorenat vatten

Våtmarker

Biologisk mångfald

 

Ansvar för miljön

Textilindustrin

Textilindustri och miljö

Miljöeffekter av en T-shirt

Ekologiskt fotavtryck

Plast – i miljön och i oss!

Elektroniskt avfall

Aralsjön

Turism – fördelar och nackdelar

Turism – fördelar och nackdelar II

 

Ekosystemtjänster

 

Framtida teknik 

Solpaneler i fönster, trottoarer och vägar mm

 

Soltornsteknik & grönsaksodling

 

Vertikal odling – inomhus!