Människan och miljön – Energi & energienheter

 

 

Strålningsenergi – elektromagnetiska vågor

 

Hur fungerar ett batteri?

 

Förnyelsebara energikällor

 

Solceller

 

Solfångare på tak

 

Solfångare

 

Solkraftstorn – kort animering

 

Vattenkraft – funktion och miljöpåverkan

 

Vattenkraft i verkligheten

 

Vindkraft

 

Tidvattenkraft

 

Geotermisk energi – (storskalig)

 

 

Vätgas & bränsleceller

 

Biobränslen

 

Fossila energikällor

 

Olja

 

Kärnkraft – Hur fungerar det?

 

Kärnkraft – Varför kärnkraft är förfärlig!

 

Kärnkraft – Varför kärnkraft är fantastisk!