Stamceller, genteknik & etik

Cellspecialisering och stamceller

 

Stamceller

 

Totipoetenta, pluripotenta, multipotenta & unipotenta stamceller

 

Embryonala stamceller

 

Inducerade stamceller (“backade” specialiserade celler)

 

Stamceller och medicin

 

GMO – bra eller dåligt?

 

Genteknik – och designade barn?