Text- och bildresurser

Klicka på rubrikerna här under för att komma  vidare.  Den nya sidan öppnas i ett nytt fönster.

KROPPENS KEMI

Cellbiologi

Glukos

Kolhydrater

KROPPENS ORGANSYSTEM

Anatomi & fysiologi

Fysiologi – översikt, vävnader

Skelett och leder

Muskler

Cirkulation – Hjärta & blodkärl

Blodet – blodkroppar &  plasma

Kroppens försvar – översikt

Kroppens försvar – lymfsystemet

Andning och gasutbyte

Matspjälkningsorganen

Utsöndring- och vätskebalans, njurar och urinvägar

Sinnesorganen

Nervsystemet – översikt

Nerver

Hjärnan

Hormonsystemet

Diabetes

Huden

DNA, ARV & GENETIK

Livets uppkomst – olika teorier

Endosymbios teorin – och livets fortsatta utveckling

Biologisk evolution – drivkrafter, begrepp och fenomen

Vandringar & utbredning – Neanderthal, Denisova & Sapiens

DNA

Cellbiologi

Vad är en gen?

Genetik

Gen

Allel

Genterapi

Epigenitik

Genteknik

Genteknik – länkar

Stamceller

Stamcellstransplantation

HÄLSA

Hälsa

Ohälsa

Kost

Fysisk aktivitet

Sömn

Smärta och värk

Sjukdomar och skador i leder muskler och skelett

Allergier och överkänslighet

Infektioner

Sjukdomar och skador i hjärta och blodkärl

Blodbrist, lymfkörtlar

Sjukdomar i hormonsystemet

Diabetes

Diabetes – varianterna MODY & LADA

Sjukdomar i njurar och urinvägar

Njursten eller gallsten

Sjukdomar och besvär i mage och tarm

Cancer

Sjukdomar i luftvägar och andningsorgan

Öron, näsa hals

Sjukdomar i hjärna och nervsystem

Svenska Epilepsiförbundet

Stroke

Ögon och syn

Hudsjukdomar och hudbesvär

Brännskador

Transplantation

Organdonation

Om organ- och vävnadsdonation

Sexuellt överförbara sjukdomar

Psykiska sjukdomar och besvär

Läkemedel

Rehabilitering

Åldrande

Åldrande – hur kroppen förändras 

Kroppens försvar – översikt

Kroppens försvar – lymfsystemet

Kroppens försvar – blodets vita blodkroppar