Interaktiva sidor

INTERAKTIVA SIDOR

Icell är en enkel 3D-översikt över olika celltyper. Finns i en webbversion och som app till Android och iPad/iPhone.  De förklarande texterna i apparna är dock tyvärr mycket små. För att använda webbversionen behöver du installera Unity 3-D Web player ett plugg-in för 3D.

The Evolution of Organelles är en sida med en animation som beskriver uppkomsten av prokaryota celler (endosymbiont teorin) och en enkel interaktiv övning av de olika stegen.

Sumanas Animation – Biology, är en mycket bra webbplats med korta animationer och enkla förklaringar som illustrerar många olika biologiska vävnader och funktioner. Bakom fliken “Animation Gallery” finns fler fördjupande animationer inom olika biologiska specialområden, kemi mm.

NOVA-evolutionslabb

NOVA:s-evolutionslabb är en snabbkurs som låter dig utforska en av de mest grundläggande biologiska teorierna – Evolutionsteorin

Med hjälp av den här sajten kan du lära dig om släktsskap mellan organismer och pröva på att bygga ett eget släktträd. Vill du se hur nära släkt hundar och dinosaurier är? Evolutionslabbet kan visa dig! Till labbet klicka här.

Becoming Human är en webbplats om människans evolution med videoklipp,  interaktiva övningar och nedladdningsbara program.

Extinct ett spel om konkurrens och överlevnad bland växter.

Learn Genetics är en mycket bra webbplats med texter, bilder, flimklipp  och interaktiva övningar när det gäller genetik, genteknik, stamceller, kloning mm.

Virtual Cell Animation Collection är en utmärkt sida för korta animerade beskrivningar av olika biokemiska förlopp i cellen. Finns i en webbversion och som app till iPad/iPhone.

Cell Biology Animation är en sida med interaktiva videoklipp om cellens olika biokemiska processer.

I cellernas värld här kan du öva på biokemiska processer i cellen.

Amazing Cells är en mycket bra webbresurs som innehåller beskrivningar, animationer och interaktiva övningar för olika funktioner i celler.

Anatronica – 3D Mycket bra anatomiprogram. Finns i en gratis webbversion, som nedladdningsbart program för PC och Mac och som app för Android och iPad. Det finns också en betalversion (19,95USD) med fördjupad information om alla delar av kroppen, organsystem mm. För att använda webbversionen behöver du installera Unity 3-D Web player.

AnatomyLearning – 3D Atlas Gratis och bra anatomisk övningssida på engelska. Finns även att ladda ner som Android app. Klicka på “Open on browser (WebGL)” och därefter på bokikonen uppe till vänster för att komma till val av organsystem, skrolla ner för att se och välja mellan alla olika organsystem.

Interactive body är en BBC producerad och mycket bra övningssida med en hel del humor.

InnerBody detaljrik och bra anatomisk övningssida på engelska, tyvärr med en del störande reklam.

THE BIODIGITAL HUMAN du behöver skapa ett konto för att använda den här sidan.