Lektioner, powerpoints & laborationer

LEKTIONER

Grundbegrepp

Vetenskapligt arbetssätt
Fotosyntes- och förbränning
Ljus
Koldioxid
Vatten
Syre
Glukos
Energiomvandlingar

Du och din kropp

Kroppens kemi
Kolhydrater, fetter och proteiner
Mineraler, vitaminer, enzymer och vatten

Organsystemen – kroppens arbetsenheter

Skelettet
Människans skelett – översikt och funktioner
Ett rörbens uppbyggnad

Muskler
Muskler – tre typer
Muskelfästen – senor
Allt eller inget
Antagonister
Snabba och långsamma muskler
Ämnesomsättning i musklerna
Sjukdomar och skador

Matspjälkningsorganen
Översikt och anatomi
De olika organens funktion
Enzymer och aktiva ämnen
Upptag av näringsämnen och vätska
Kostens sammansättning

Andningsorganen
Andningsorganen översikt
Andningsmekanismen
Andningens reglering
Transport av syre och koloxid

Utsöndringsorganen
Översikt njurar samt anatomi
Urinbildning

Blodomloppet och blodet
Hjärt- kärlsystemet – översikt
Blodkärlens väggar
Venklaffar
Blodets innehåll
Blodplasma
Blodproteiner
Röda blodkroppar
Trombocyter
Blodets koagulering

Nervsystemet
Översikt och jämförelse med hormonsystemet
Människans nervsystem
– nervsystemets uppdelning
– CNS och PNS
– PNS – somatiska och autonoma delar
– parasympatiska och sympatiska systemet
Neuronen – exempel: motorisk nervcell
Synaps
– presynaptisk neuron, synapsklyfta och postsynaptisk neuron
– impulsöverföring
– läkemedel och synapser
Reflexbåge

Sinnesorganen – fem “klassiska sinnen”
Känsel
– var i kroppen
– olika typer av känselreceptorer
Ögat och synen
– ögats uppbyggnad
– registrering och tolkning
Hörsel
– örat, yttre och inre delar
– balansorganen
Lukt
– luktorganets lokalisering
– feromoner
Smak
– fem grundsmaker – kanske fler
– smaksinnesceller
Andra sinnen

Hjärnan
Fyra lober
Hjärnhinnorna
Storhjärnan
Hjärnbarken
Hjärnstammen
Thalamus
Lillhjärnan
Hjärnbalken
Hjärnhalvorna
Impulshantering
Olika centra
– motoriska centra
– sensoriska centra
– associationscentra
– limbiska systemet

Hormonsystemet
Hormoner
Produktion och transport
Effekter av hormoner
Reglering – återkoppling
Sockerbalans med insulin-glukagon
Diabetes

Huden
Funktioner
Hudens tre lager
Körtlar
Hudfärg
Behåring
Naglar

DNA, arv och genteknik

Livsformer förändras
Evolution och Darwin

Protein och DNA
DNA = ritning för cellens arbete
DNA kopieras när cellen delar sig

Genetiskt arv
Konstgjord DNA-kopiering
Arvsanlag, mutationer och miljön

Växt- och djurförädling
Växt- och djurförädling på gott och ont

Genteknik
Kloner och kloning
Medicinsk DNA-analys
Stamceller
Genteknik och etik

Hälsa

Kost
Talriksmodellen
Vitaminer och närsalter
Vatten och måltidsdrycker
Kolhydrater och sötsug
Övervikt
Ätstörningar

En aktiv kropp
Gör det enkelt
Puls och slagvolym
Andning och syreupptagning
Anabola steroider

Den viktiga sömnen
Olika stadier av sömn
Behovet av sömn
Tips för god sömn

Droger
Alkohol
Narkotika
Tobak

Kamp mot infektioner
Virus
Antigen
Antikroppar
Aktiv och passiv immunitet
Influensa och pandemier
Autoimmuna sjukdomar
Allergisk reaktion – mastceller, histamin mm