Interaktiva övningar

Icell är en enkel 3D-översikt över olika celltyper. Finns i en webbversion och som app till Android och iPad/iPhone.  De förklarande texterna i apparna är dock tyvärr mycket små. För att använda webbversionen behöver du installera Unity 3-D Web player ett plugg-in för 3D.

The Evolution of Organelles är en sida med en animation som beskriver uppkomsten av prokaryota celler (endosymbiont teorin) och en enkel interaktiv övning av de olika stegen.