Elektromagnetisk strålning

Elektromagnetisk strålning är energi som överförs i en vågrörelse.

Strålningsenergi – elektromagnetiska vågor

Mer här.