Pseudovetenskap!

Pseudovetenskap följer inte den vetenskapliga metoden på en eller flera punkter. Mer här. Typiskt är till exempel

  • Auktoritetstro – man värderar en särskild persons uttalanden och skrifter över alla andra. (Ex: L. Ron Hubbard och dianetiken).
  • Bristande upprepbarhet – man påstår saker utan att det kan upprepas av andra i experimentella resultat.
  • Handplockade exempel – att välja ut de exempel som talar för en teori samtidigt som man bortser från andra exempel som talar mot den.
  • Likgiltighet inför motsägande fakta – att man vidhåller sin teori trots att den motsäger experimentellt fastställda resultat.
  • Ofalsifierbarhet – när teorin inte lämnar utrymme för att den skulle kunna vederläggas eller omkullkastas till exempel genom något motsägande resultat i ett experiment. (Ex: astrologi, där alla observationer kan tolkas för att passa in i teorin)
  • Ovilja till prövning – man vägrar pröva teorin mot verkligheten trots att det vore möjligt.
  • Bristande förklaringsvärde – många pseudovetenskapliga teorier överger hållbara förklaringar utan att ersätta dem med något annat så att de lämnar mer oförklarat än de gamla (till exempel kreationism som lämnar det mesta oförklarat av det som evolutionsteorin förklarar).
  • Ad hoc-hypoteser – man lägger till nya antaganden till sin teori om något dyker upp som inte passar.

För att en lära ska betecknas som pseudovetenskaplig ska den göra anspråk på att förklara en del i den fysiska världen på ett naturvetenskapligt sätt. Man räknar till exempel normalt inte teologiuppenbarelser eller annan andlighet som pseudovetenskap.

Exempel

Några läror som i vetenskapliga artiklar, böcker, tidskrifter, uppslagsverk eller liknande ansetts vara pseudovetenskap är:

Se även

Källa Wikipedia
Mer om pseudovetenskap här