Kroppens försvar – lymfan & immunsystemet

Lymfsystemet, kort översikt

Immunsystemet – introduktion & översikt

Immunsystemet

Immunsystemet

Lymfsystemet, utförlig genomgång

Infektionssjukdomar – översikt

När kroppens försvar inte räcker och inte antibiotika heller…

Allergisk reaktion

Astma

Hud – allergi och intolerans (se från 3:47min in i filmen)

Blodgrupper

 Extra

Ateroskleros och kolesterol – LDL och HDL