Cellbiologi

Celler – olika typer

Växt och djurceller

 

The parts of a cell song!

 

Eukaryot cell

 

Bakteriecell (prokaryot cell) jämförd med kroppscell (eukaryot cell)

 

Hur fungerar svampar?

 

DNA och proteinsyntes

Gener, DNA & kromsomer

 

Från DNA till protein

 

DNA, proteinsyntes, kopiering av DNA och livets mångfald

 

Celldelning

Celldelning – översikt

 

Ämnestransport

Diffusion

 

Osmos

 

Cellmembranet – grundläggande uppbyggnad och ämnestransport

 

Cellmembranet – ämnestransport på olika sätt

 

Aktiv ämnestransport

 

Celldelning, cancer och stamceller

Celldelning – normala celler & cancerceller

 

Vad är cancer?

 

Vad skiljer cancerceller från friska celler?

 

Henrietta Lacks och HeLa-celler

Mer om Henrietta Lacks här.

 

Stamceller

 

Embryonala stamceller

 

Cellspecialisering och stamceller

 

Inducerade stamceller (“backade” specialiserade celler)

 

Stamceller och medicin