Inledning

Från atom till organism

Cell, vävnad, organ & organsystem (se fram till 6:10 min)

 

Anatomi – inledning

 

Organsystemen – översikt

 

Cellmembranet – grundläggande uppbyggnad och ämnestransport

 

Cellmembranet – detaljerad beskrivning

 

Osmos

 

Cellmembran och membrantransport