Naturkunskap 1a1 / 1b – 1

Välkomen till Naturkunskap 1a1 & 1b del1

Kursen inleds med vad som kännetecknar ett naturvetenskapligt arbetssätt. 

Vi går igenom hur solens ljus omvandlas till energi för oss människor och allt annat levande, vad liv är, och hur olika celler är uppbyggda.

Därefter följer avsnitt om atomer & molekyler, ekologi, människan och miljön och slutligen ett avsnitt om sexualitet. Kursen inehåller också ett antal laborationer.

Naturkunskap 1a2 / 1b – 2

Välkommen till Naturkunskap 1a2 / 1b del2

Kursen inleds med ett avsnitt om människokroppens kemi, hur olika näringsämnen är uppbyggda och deras roll i kroppen.

Därefter följer avsnitt om kroppens organsystem, om hälsa, och slutligen ett avsnitt om DNA,  genetik och genteknik.

Kursen innehåller också ett antal laborationer.

Naturkunskap 2

Välkommen till Naturkunskap 2

Kursen inleds med vad som kännetecknar ett naturvetenskapligt arbetssätt, vetenskapen astronomi och människan och kemin.

Därefter följer avsnitt om evolution, hur olika celler fungerar, människokroppens organsystem och dess funktion, och slutligen ett avsnitt om forskning. Kursen inehåller också ett antal laborationer.