Category Archives: Liv ekologi sexualitet

Naturkunskap 1a1 / 1b – 1

Välkomen till Naturkunskap 1a1 & 1b del1

Kursen inleds med vad som kännetecknar ett naturvetenskapligt arbetssätt. 

Vi går igenom hur solens ljus omvandlas till energi för oss människor och allt annat levande, vad liv är, och hur olika celler är uppbyggda.

Därefter följer avsnitt om atomer & molekyler, ekologi, människan och miljön och slutligen ett avsnitt om sexualitet. Kursen inehåller också ett antal laborationer.