Nk 1a1 / 1b-1

Välkommen till Naturkunskap 1a1 & 1b-1  Ht-20

Kursinformation och anvisningar för loggdokument mm finns längst ner på den här sidan.


Onsdag 7/10

Publicering av färdiga arbeten om “Sexualitet, normer & samliv”  kommer att ske här under dagen i morgon.

/Anders


Tisdag 6/10

Arbeta klart med projektuppgiften “Sexualitet, normer & samliv” enligt angivna anvisningar.  Skicka in ditt färdiga arbete senast kl.18.00 idag tisdag 6/10.

Projektuppgiften du skickar in ska vara döpt så här:
Ditt för och efternamn, Bi 1 Projektuppgift sexualitet – 201006.

Lycka till! Anders


Fredag 2/10

Arbeta med projektuppgiften “Sexualitet, normer & samliv” enligt angivna anvisningar (se onsdag 30/9). Inlämning av ditt färdiga arbete senast tisdag 6/10 kl 18.00.

Lycka till! Anders & Olof


Onsdag 30/9

Läs anvisningar för projektuppgiften “Sexualitet, normer & samliv”  här om du inte redan  gjort det och skicka in dina önskemål om ämne idag. Läs sedan s248-253 i Synpunkt 1b

/Anders & Olof


Tisdag 29/9

Läs anvisningar för projektuppgiften “Sexualitet, normer & samliv” här.

/Anders & Olof


Fredag 25/9

Arbete med utdelade uppgifter, loggen och självstudier inför provet nästa vecka.

Lycka till! Anders & Olof


Onsdag 23/9

Läs om “ansvar för miljön”, “ekosystemtjänster” och “organiserad miljövård” i boken s155-162 och s164-165. Se också  film 18-27 här. (Film nr 18 är “Textilindustrin”, film 27 är “Ekosystemtjänster” )
Se även bilder och filmen om skövling av regnskog här.

Uppgift.

 1. Vad menas med produktionsperspektivet och vad menas med konsumtionsperspektivet när man mäter hur mycket enskilda personer eller länder påverkar miljön i världen.
 2. Det finns många miljöproblem förknippade med våra kläder och textilier av olika slag. Namnge och beskriv minst 4 av dem. (Fundera själv utöver boken och filmerna)
 3. Förklara utförligt vad som menas med ”ekologiskt fotavtryck”
 4. Förklara vad som menas med “osynligt vatten” och ge två exempel på produkter som innehåller mycket “osynligt vatten”
 5. Var ligger Aralsjön, beskriv vad som hänt med den, förklara varför det hänt och vilka konsekvenser det lett till för människorna där.
 6. Beskriv problemen med så kallat E-avfall. (Se filmen).
 7. Soptippar, skrotupplag mm sprider ofta allvarliga miljögifter långt ut i miljön. Hur går det till? (Fundera själv)
 8. Förpackningar är i många fall ett stort problem, både när det gäller vår hälsa och i miljön. Nämn och redogör för 3 sådana problem. (Fundera själv)
 9. Regnskogarna försvinner i snabb takt. Vad beror det på? Redogör för bakomliggande orsaker, förlopp och effekter på kort och lång sikt. (Fundera själv)
 10. Jordbruket påverkar miljön mycket mer idag jämfört med för 100 år sedan. Nämn och förklara minst fyra skillnader och effekter som är allvarliga idag. (Fundera själv)
 11. Turism påverkar miljön på många sätt.
  a) Nämn och beskriv 3 positiva miljöeffekter som turism kan ge.
  b) Nämn och beskriv 5 negativa effekter av turism i den så kallade tredje världen.
 12. Förklara vad som menas med ”ekosystemtjänster”
 13. Nämn och beskriv kort 4 lagar eller juridiska överenskommelser på miljöområdet i Sverige, EU och internationellt.
 14. Nämn och beskriv kort 2 viktiga miljövårdsorganisationer i Sverige.

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders & Olof!


Tisdag 22/9

Studieavstämning. Skicka senast kl 12.00 idag in din logg med alla uppgifter från 6/8 till 18/9 redovisade. Senast på torsdag 24/9 får du besked om din logg är godkänd.

Loggdokumentet ska vara ett sammanhållet dokument från kursens första uppgift 6/8 till uppgiften fredag 18/9

Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt för och efternamn, Bi 1 logg – 200922.


Vecka 39 (21/9-25/9)

Den här veckan kommer Olof Reimer som också är lärare i naturkunskap att svara på frågor och titta på loggen, som ska skickas in i morgon tisdag kl 12.00. Se kursplaneringen.

Skicka frågor och loggar som vanligt till adressen: anders.inghage@norrkoping.se så svarar Olof.


Fredag 18/9

Läs om biobränslen i boken Synpunkt 1b om övergödning och biologisk mångfald 148-154 . Se film 13-17 här.

Uppgift.

 1. Vad menas med övergödning?
 2. Beskriv minst två orsaker till övergödning
 3. Nämn 3 problem som övergödning leder till i sjöar och hav.
 4. Östersjön är speciellt drabbad på flera sätt nämn ett och förklara varför det är ett problem som drabbar just Östersjön.
 5. Vad menas med en “våtmark”
 6. Nämn och förklara kort två viktiga funktioner våtmarker har i naturen.
 7. Många våtmarksområden har försvunnit i Sverige. Varför och hur har det gått till?
 8. Vad betyder begreppet “biologisk mångfald”
 9. Redogör för de fyra “E-skälen” när det gäller att bevara biologisk mångfald
 10. Nämn och förklara fyra exempel på hur växter, djur och värdefull natur kan skyddas

Skriv svaren i din logg.

Nästa vecka kommer en god vän till mig som heter Olof Reimer som också är lärare i naturkunskap att svara på frågor och titta på loggarna, som ska skickas in senast på tisdag kl 12.00. Se kursplaneringen.

Skicka frågor och loggar som vanligt till adressen: anders.inghage@norrkoping.se så svarar Olof.

Lycka till Anders


Onsdag 16/9

Läs om biobränslen i boken s129-131 och om ozon & UV-strålning, organiska miljögifter och tungmetaller s140-147. Se film 4-12 här.

Uppgift.

 1. Vad menas med atmosfäriskt respektive marknära ozon? Vilka positiva och negativa miljöfenomen kan man förknippa med dessa?
 2. Namnge och beskriv verkan av 3 olika klorerade kolväten.
 3. Vad är flamskyddsmedel? Varför kan det vara farligt?
 4. A)Vad menas med bekämpningsmedel? B) Vilka olika typer finns. C) Vilka människor är det som oftast drabbas av problem på grund av bekämpningsmedel – och vad är orsaken till det?
 5. A)Namnge 3  olika tungmetaller. B) Nämn för var och en av dessa i vilka produkter de finns. C) Nämn och beskriv vilka skador på människokroppen var och en av dessa ger.
 6. Förklara vad som menas med biomagnifiering (giftansamling).

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders


Tisdag 15/9

Idag börjar vi med avsnittet Hållbar utveckling.

Läs om växthuseffekten i boken s117-123, om försurning s124-128 och titta på film 1-3 här.

Uppgift.

 1. Vad menas med växthuseffekten? Beskriv med hjälp av utförliga  bilder och text hur den fungerar.
 2. Nämn och förklara fem orsaker som driver på växthuseffekten och den globala uppvärmningen som beror på människan.
 3. Nämn och förklara fem olika effekter av växthuseffekten och den globala uppvärmningen.
 4. Glaciärerna i Himalaya smälter vilka effekter får det i Asien – och här i Europa? Ge 4 olika exempel och förklara. (Fundera själv)
 5. Nämn och förklara 3 saker du kan göra för att bidra till minskad uppvärmning av jorden. (Bonus om du kan förklara fler än tre).
 6. Vad menas med miljöproblemet försurning? Beskriv med hjälp av bilder och text hur det fungerar.
 7. Beskriv orsaker till försurning och minst tre effekter på land och minst två effekter i sjöar och hav som beror på försurning.

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders


Fredag 11/9

Läs om Energi och energikällor i boken Synpunkt 1b s  110-116 och titta också på film 11-20  här.

Uppgift.

 1. Vad menas med fossila bränslen.
 2. Förklara skillnader mellan torv, brunkol och stenkol
 3. Förklara kort hur olja, respektive naturgas bildats.
 4. Nämn 6 olika miljöproblem vår energiproduktion och energianvändning ställer till med

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders


Onsdag 9/9

Läs om Energi och energikällor i boken Synpunkt 1b s  98-109 och titta också på film 1-10  här.

Uppgift.

1. Synlig och osynlig strålning – Vad är elektromagnetisk strålning?
Visa med en bild och förklarande ord, placera i bilden också in:
– Gammastrålning
– Röntgenstrålning
– Ultraviolett strålning (UV)
– Synligt ljus
– Infraröd strålning (IR)/värmestrålning
– Mikrovågor
– Radiovågor
2. Nämn och förklara kort 5 olika energiformer
3. Vad menas med: ”Energiprincipen”, Energikvalitet, Verkningsgrad
4. Räkna upp och beskriv kort fyra förnyelsebara energikällor
utöver energi direkt från solen.
5. Beskriv skillnaden mellan en solcell och en solfångare
6. Beskriv hur anläggningarna med solkraftstorn fungerar.
7. Beskriv med en bild och förklarande text hur ett vattenkraftverk är byggt och elektricitet kan utvinnas.
8. Nämn och förklara kort tre problem med vattenkraft

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders


Fredag 4/9

Arbete med utdelade uppgifter, loggen och självstudier inför provet nästa vecka.

Lycka till! Anders


Onsdag 2/9

Läs om vattnets kretslopp, sjöar och havet i Synpunkt 1b s 85-95. Titta också på film 4-7  här.

Uppgift.

 1. Rita en bild över vattnets kretslopp i naturen och förklara kort hur det fungerar.
 2. Beskriv insjöns 3 zoner.
 3. Olika typer av sjöar.
  A. Man brukar dela in näringsfattiga sjöar i två olika typer.
  Namnge dem och beskriv vad som är gemensamt och vad som skiljer dem
  B. Näringsrika sjöar finns ofta i en viss landskapstyp – vilken? Beskriv också vad som är typiskt för näringsrika sjöar.
 4. Visa en enkel näringskedja med producenter, konsumenter och nedbrytare i en sjö. Rita en ”sjöbild” och förklara med några ord.
 5.  Världshaven. Var finns mest liv i havet och varför?
 6. Beskriv i 4 punkter vad som är speciellt med Östersjön (jämför gärna med Västerhavet)
 7. Förklara följande ord och begrepp:
 • A. Plankton
 • B. Tång (som finns i vatten)
 • C. Blågröna bakterier
 • D. Kompensationsnivån
 • E. Tidvatten med ebb och flod

Lycka till! Anders

Nästa vecka är det dags för det första provet. En på utsatt tid inskickad och godkänd logg är förutsättning för att bli kallad till det.
Loggdokumentet ska vara döpt så här:
Ditt för- och efternamn, Nk1 logg – 200828


Tisdag 1/9

Läs om ekologi, ekosystem, näringskedjor med mera i boken Synpunkt 1b s 62-73 och s76. Titta också på film 1-3  här.

Uppgift.

 1. Definiera begreppet Ekologi
 2. Definiera begreppet ekosystem.
 3. Ett ekosystem kan vara t ex en skog eller en sjö och man brukar göra en uppdelning mellan ett ekosystems icke levande och levande faktorer. Räkna upp 6 icke levande och 5 levande
  faktorer som påverkar ett ekosystem.
 4. Visa en enkel näringskedja med producenter, konsumenter och nedbrytare på land. Rita en ”landbild” och förklara med några ord.
 5. A. Förklara med hjälp av en bild och text vad en energipyramid är
  B. Hur mycket energi ”förloras” varje nivå upp i pyramiden – varför sker det?

Skriv in svaren i din logg.

Lycka till Anders


Fredag 28/8

Jobba klart med uppgifterna i loggen till och med uppgifterna i onsdag (26/8) och skicka in loggen senast kl 18.00 idag . Före provet v37 återstår nu  avsnittet “Kretslopp i naturen & Ekologi” som vi arbetar med under nästa vecka. Börja gärna redan nu titta på “Ekologi”, ekosystem, näringskedjor i Synpunkt 1b s62-73 och s76 samt film 1-4 här.

Lycka till Anders


Onsdag 26/8

Läs om joner och salter i boken Synpunkt 1b s 48-49 och om syror och baser s52-53. Titta också på film 8 och 9  här.

Uppgift.

 1. Nämn tre typiska egenskaper för en syra och tre typiska egenskaper för en bas.
 2. Nämn tre varor/produkter/substanser som har lågt pH = sura och tre varor/produkter/substanser som har högt pH = basiska
 3. Förklara vad det är man egentligen man mäter med pH-skalan och hur mycket av det som finns pH 4, pH 7 och pH 10.

Skriv in svaren i din logg.

Lycka till Anders


Fredag 21/8

Läs om atomer och molekyler i boken Synpunkt 1b s 38-51.
Titta också på film 1-7  här.

Uppgift.

1. Definiera begreppet materia. Förklara samband mellan materia och energi.

2. Rita en enkel bild av en väteatom.

3. Ange kemisk beteckning och rita en enkel bild av; en syremolekyl, en vattenmolekyl och en koldioxidmolekyl

4. Vattenmolekylen är en dipol. Vad menas med det och vad beror det på.

5. En typ av bindning mellan atomer är molekylbindning en annan typ är jonbindning. Förklara skillnaden mellan dem

6. Vad menas med aggregationsformer? Vilka är de och vad är skillnaden på atom/molekyl nivå?

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till Anders

På tisdag 25/8 och onsdag 26/8 kommer vi ha genomgång i mindre grupper på skolan. Se mejl på måndag vilken grupp som gäller för dig.


Onsdag 19/8

Grupp 2: Laboration på plats i skolan, sal A360
Grupp 1: Självstudietid/arbete med loggen hemma/på annan plats


Tisdag 18/8

Grupp 1: Laboration på plats i skolan, sal A360
Grupp 2: Självstudietid/arbete med loggen hemma/på annan plats


Fredag 14/8

Läs om fotosyntes och förbränning i boken Synpunkt 1b s 56-57, s54 och 3.6.6 på s58. Läs sidorna i den här ordningen!

Titta också på film 8-10 (“Fotosyntes och cellandning”, “Fotosyntes och förbränning”  och “Kemisk energi och förbränning”)  här.

Uppgift.

 1. Förklara fotosyntesen med hjälp av en figur/bild med kemiska beteckningar på det som deltar och bildas i processerna på rätt plats. Samt redogöra kort med text.
 2. Förklara förbränning med hjälp av en figur/bild med kemiska beteckningar på det som deltar och bildas i processerna på rätt plats. Samt redogöra kort med text.
 3. Rita en bild som innehåller både fotosyntes och cellandning/förbränning och visa de kemiska sambanden och hur energi överförs och byter form (t ex från kemisk energi till rörelseenergi eller värme)
 4. Jämföra likheter och skillnader mellan förbränning hos djur, i en öppen eld och i en bilmotor som drivs med fossilt bränsle (t ex bensin).

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.
Lycka till Anders

På tisdag 18/8 och onsdag 19/8 kommer vi ha laboration i mindre grupper på skolan. Se mejl vilken grupp och tid som gäller för dig.


Onsdag 12/8

Har du inte skickat ett mejl från den mejladress du vill bli kontaktad på så börja med att göra det. Skriv ditt fullständiga namn och kurs i mejlet och bifoga gärna också ett foto.

Läs om vad liv är och om olika celltyper på s20-23 och s26-31 i boken (Synpunkt 1b) och titta på film 1-7 här och bilder här.

Uppgift.

 1. Ange fem villkor som kännetecknar liv och levande varelser. Förklara också varför virus inte anses som levande organismer.
 2. Rita bilder på en växtcell, en djurcell, en svampcell och en bakteriecell sätt ut namn på olika delar och organeller.
 3. Förklara i text vad de olika delarna och organellerna uträttar i respektive cell och beskriv också skillnader mellan dem

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med din förklarande text i loggen.  Lycka till Anders


Tisdag 11/8

Läs sid 6-18 i boken (Synpunkt 1b) och titta på film 2-4 här.

Uppgift. Svara i loggen på följande:

 1. Vad menas med ett vetenskapligt arbetssätt?
 2. Rita en bild/ett schema som beskriver vetenskapligt arbetssätt
 3. Ge exempel på en vetenskaplig upptäckt där ett vetenskapligt arbetssätt använts.
 4. Vad skiljer en naturvetenskaplig teori från en hypotes?
 5. Förklara vad som menas med pseudovetenskap och ge 2 exempel
 6. Vad menas med kritisk granskning. Ange och förklara kort 4 uppgifter att titta på när man ska bedöma hur trovärdigt något som sägs eller skrivs är.

Kursinnehåll

Kursen inleds med vad som kännetecknar ett naturvetenskapligt arbetssätt. Vi går igenom hur solens ljus omvandlas till energi för oss människor och allt annat levande, vad liv är, och hur olika celler är uppbyggda. Därefter  avsnitt om atomer & molekyler, ekologi, människan och miljön och slutligen ett avsnitt om sexualitet. Kursen innehåller också ett antal laborationer.

Litteratur och webbmaterial till kursen

Litteratur: Synpunkt 1b ISBN: 978-91-40-69260-3 nyaste versionen, Förlag: Gleerups
Webbmaterial: på webbplatsen: nk.i-edu.se

Kursorganisation

Hemstudier på grund av coronapandemin

Ingen undervisning ges på plats i skolan. Du behöver därför studera hemma eller på annan lämplig plats. Studieanvisningar och ”lektions”uppgifter läggs vid varje schematillfälle ut på webbplatsen nk.i-edu.se Utifrån dem och det du studerat gör du egna anteckningar, en studielogg minst tre gånger i veckan. Studieloggen ska skrivas med Times New Roman 12p, enkelt radavstånd. Det du skriver i din logg ska du ha formulerat själv, du kan inte kopiera textavsnitt eller bilder som någon annan producerat. Datera i loggen enligt lektionsuppgifternas datum. Titta också på filmerna till de aktuella studieavsnitten och arbeta med repetitionsfrågorna. Jag kommer be dig skicka in din logg mm med jämna mellanrum. Det du skickar ska vara i Word eller PDF-format. Nk 1a1 & Nk 1b är kurser som förutsätter 2tim studier 5 dagar i veckan eller totalt 10tim/vecka.

För att klara kursen är det viktigt att du kommer igång med studierna redan från början. Skaffa kursboken så fort som möjligt! Läs angivna sidor och gå in på webbplatsen nk.i-edu.se där förklarande videoklipp och mycket annat material till alla moment finns, arbeta med uppgifterna och titta också regelbundet på planeringen så du vet vad som kommer närmast i kursen, det underlättar förståelsen när vi sedan kommer dit. Att förstå olika begrepp och utveckla språket när det gäller naturvetenskap är ett viktigt inslag under kursen.

Laborationer och labbrapporter:
En-två laborationer på plats i skolan, labbrapport lämnas in inom 7 dagar.

Prov:
Två skriftliga prov på plats i skolan. Studieloggen på aktuella avsnitt ska vara inlämnad och godkänd för att bli kallad till prov. Vid missat prov/ej godkänt resultat ges en omprovsmöjlighet vid kursens slut under förutsättning att studieloggen och alla labbrapporter är inlämnade och godkända.

Projektuppgift:
En projektuppgift som presenteras inför övriga i klassen på kursens webbplats  nk.i-edu.se

 Info och mejlkommunikation.
All info om kursen ges på nk.i-edu.se och all mejlkommunikation sker via anders.inghage@norrkoping.se

Studieaktivitet:
Komvux är en utbildning för vuxna. Du förutsätts studera självständigt, skicka in din studielogg vid angivna tidpunkter och repetera till prov på egen hand. Din studieaktivitet är avgörande för att klara kursen och nå ett bra betyg. Det är ofta mycket svårt att ta ikapp det du missat. Om du inte varit aktiv i 3 veckor utan giltig orsak stryks du från kursen.

Jag hoppas du kommer tycka att kursen är intressant och givande.

Här är en bild på kursboken

och mycket material hittar du som sagt på nk.i-edu.se

Varmt välkommen!
Anders