Category Archives: Människokroppen hälsa & genteknik

Naturkunskap 1a2 / 1b – 2

Välkommen till Naturkunskap 1a2 / 1b del2

Kursen inleds med ett avsnitt om människokroppens kemi, hur olika näringsämnen är uppbyggda och deras roll i kroppen.

Därefter följer avsnitt om kroppens organsystem, om hälsa, och slutligen ett avsnitt om DNA,  genetik och genteknik.

Kursen innehåller också ett antal laborationer.