Category Archives: Astronomi evolution & fysiologi

Naturkunskap 2

Välkommen till Naturkunskap 2

Kursen inleds med vad som kännetecknar ett naturvetenskapligt arbetssätt, vetenskapen astronomi och människan och kemin.

Därefter följer avsnitt om evolution, hur olika celler fungerar, människokroppens organsystem och dess funktion, och slutligen ett avsnitt om forskning. Kursen inehåller också ett antal laborationer.