Krypen i din säng

Det finns många småkryp som trivs i din säng. Några av de trognaste “vännerna” är kvalster. Kvalster är små djur som har fyra par ben och är släkt med bland annat spindlar och fästingar.

Kvalstren är mindre än en millimeter i storlek och går inte att se med blotta ögat.

Dustmite i sängen

Det finns tusentals olika kvalsterarter i världen och vissa av dem kan ge allergiska besvär.

Husdammskvalster, finns framför allt i våra sängar men ibland också i mattor, stoppade möbler och andra textilier. Kvalstren lever på de hudflagor vi människor ständigt avger.SpeedBump BKvalstren trivs bäst där det är fuktigt, varmt och mörkt, som det främst är i våra sängar.

Förrådskvalster finns oftast i damm från logar och ladugårdar men kan också finnas i bostäder. Förrådskvalster är en av de vanligaste orsakerna till allergiska besvär hos svenska lantbrukare.

Det är proteiner som finns i kvalstrets avföring som gör att man får allergiska besvär. Ett tiotal olika proteiner från det vanligaste husdammskvalstret har visat sig vara allergiframkallande.

Dust-Mite-Life-Cycle BKvalsterallergi blir vanligare

Kvalster i bostäder är vanligast i södra och västra Sverige, där klimatet ger en hög luftfuktighet. Tidigare var det mycket sällsynt med kvalster i mellersta och norra Sverige på grund av den torra och kalla luften. I moderna hus som är energisnåla men kanske sämre ventilerade skapas en mera kvalstervänlig miljö. Kvalsterallergi kan nu förekomma i hela landet, men är mycket ovanligt i norra Sverige. Nästan hälften av alla barn i södra Sverige som har allergibesvär är allergiska mot just kvalster, jämfört med några enstaka av barnen med allergi i Norrland.

I övriga Europa är kvalster den vanligaste orsaken till allergiska besvär, men i Sverige är pollen- och pälsdjursallergi än så länge de vanligaste allergierna.