Människan och kemin

Från alkemi till modern kemi

 

Alkemi

 

Atommodellen tar form

 

En atoms uppbyggnad

 

Atomer, molekyler, grundämnen

 

“Elektronskalen”

 

Periodiska systemet – översikt (engelska)

 

Periodiska systemet – mer detaljerat (engelska)

 

Periodiska systemet (svenska)

 

Blandningar och kemiska föreningar

 

Kemiska bindningar

 

Mer om joner och jonbindningar – med saltet NaCl som exempel

 

Mer om elektronparbindning – med vatten som exempel

 

Luft – vilka ämnen finns i luft?

 

Vatten

 

Fast, flytande & gas

 

Syror, baser och pH

 

Surt och basiskt

 

Vattnets kretslopp och försurning

 

Materia och energi – definitioner och samband

 

Fotosyntes och cellandning

 

Kemisk energi och förbränning