Evolution

Evolutionen på jorden – på 60 sekunder

Vad är evolution? (svensk text)

 

Hur kan naturvetenskapen förklara livets uppkomst?

 

Livets uppkomst och utveckling & livets träd – kort översikt

 

Livets resa – Livets början

 

Endosymbiosteorin

 

Endosymbiosteorin – fler detaljer

 

Livets resa – På land

 

Evolutionens språng – ödlor, däggdjur & kärlek

 

Lucie – hur gick hon?

 

Livets resa – Människan

 

Neanderthalarna – våra närmaste släktingar

 

Livets resa – Leva tillsammans    (Sammanfattning av evolutionen)

 

Bevis för evolution 1 (svensk text)

 

Bevis för evolution 2

 

Har evolutionsteorin någon betydelse för oss?

 

Från Big Bang till livet på jorden idag