Evolution

Evolutionen på jorden – på 60 sekunder

Vad är evolution?

 

Hur kan naturvetenskapen förklara livets uppkomst?

 

Livets resa – Livets början

 

Endosymbiosteorin

 

Endosymbiosteorin – fler detaljer

 

Livets resa – På land

 

Lucie – hur gick hon?

 

Livets resa – Människan (se fram till 52.00 min)

 

Neanderthals

 

Denisovans

 

Bevis för evolution 1

 

Bevis för evolution 2

 

Har evolutionsteorin någon betydelse för oss?

 

Livets resa – Leva tillsammans    (Sammanfattning av evolutionen)

 


Extra

Från Big Bang till livet på jorden idag

Livets uppkomst och utveckling & livets träd – kort översikt

Evolutionens språng – ödlor, däggdjur & kärlek

Neanderthalarna – våra närmaste släktingar