Astronomi

Skillnaden mellan astrologi och astronomi

Jorden är ett klot

Geocetrisk och heliocetrisk världsbild

Brahe, Kepler & Galilei

Gravitation, dragningskraft och tyngdkraft – är samma sak!

Big bang och universums ursprung och utveckling

Vad är ett ljusår?

Stjärnors födelse och livscykel

Google-sky

Länk till Google-sky här