Vetenskaplig metod

 

 

Grunden för naturvetenskaplig metod är en utförlig beskrivning av bakgrunden till arbetet, hur observationer utförts och resultat från observationerna. Ofta finns också en mer spekulativ del med diskussion av resultaten.

Beskrivningen av hur observationers resultat erhållits är mycket viktig. Forskarstudenter inom naturvetenskap undervisas i att den ska vara så detaljerad att arbetet ska kunna reproduceras.

Beskrivningen gör det möjligt att uppskatta sannolikheten för att observationen är korrekt utförd, eller om fel kan ha påverkat observationens resultat. Beskrivningen gör det också möjligt att fortsätta använda resultatet från observationen, även om forskare vid senare tillfällen inte håller med om samma tolkning som observatören gjorde.

En tredje fördel med beskrivningen är att den fungerar pedagogiskt: Forskare kan vid ett senare tillfälle använda samma metoder som den första observatören, och behöver inte lära sig ett arbetssätt från grunden.

Ett kriterium för att en observation är bra beskriven är att den kan reproduceras. Det betyder att dokumentationen ska utformas så detaljerat att observationen ska kunna upprepas.

En upprepning ska också ge samma resultat som i originalbeskrivningen. Detta kriterium ökar sannolikheten för att den första observatören anstränger sig att eliminera slumpmässiga faktorer i sin rapport.

En ytterligare faktor,  är att forskare recenserar sina kollegors resultat. En forskare verifierar eller falsifierar andras observationer regelmässigt. Nydanande resultat t.o.m. k r ä v e r  en verifiering av utomstående forskare för att anses tillförlitliga.

Om en upprepning av observationen inte ger samma resultat som originalrapporten kan det nya resultatet publiceras. Det kan innebära att originalförfattaren blir utsatt för offentlig kritik, vilket naturligtvis upplevs negativt. Alltså ger öppenhet en drivkraft att förmedla resultat av hög kvalitet.

En vetenskaplig artikel kan naturligtvis innehålla uppenbara felaktigheter. För att minska risken för sådana fel, granskas artikeln innan publicering av en eller två “referees”, personer kunniga inom området. Förfarandet kallas “peer review”.

Höga krav på dokumentation och verifikation har lett till en mycket kraftig utveckling inom vetenskapliga områden. I stället för att “börja från början” ger dokumentationen möjligheten att “bygga vidare” på tidigare resultat. Hypoteser baserade på resultaten kan på kort tid bedömas som trovärdiga eller förkastas.

Samma typ av att bygga på tidigare erfarenhet finns inom nästan all mänsklig verksamhet. Överföringen av erfarenhet görs t.ex. via tidskrifter, handböcker eller via personliga kontakter.

Det som särskiljer vetenskap från andra områden är de strikta kraven på reproducerbarhet av observationer och resultat.
Källa: Paul Persson, www.vetenskapsteori.se

Mer om vetenskaplig metod

Klicka på klippen och se mer om vetenskaplig metod. Följ länken längst ner på sidan och läs mer om vetenskapligt metod och vetenskapligt arbete.

Vetenskapligt metod – himlakroppar

 

Vetenskaplig metod – vaccin

 

Att undvika tankefällor

 

Argumentationsfel

Läs mer om vetenskaplig metod och vetenskapligt arbete här & här.