Inre organ – dissektion

Introduktion samt dissektion av lunga och luftstrupe

Dissektion av hjärta

Dissektion av njure och lever